Śmierć kubańskiego więźnia sumienia musi doprowadzić do zmian.

Według raportów, Orlando Zapata Tamayo głodował już od kilku tygodni w proteście przeciwko warunkom więziennym. Zmarł w poniedziałek 22 lutego.
-Tragiczna śmierć Orlando Zapaty Tamayo ukazuje przerażający obraz desperacji, na jaką narażeni są więźniowie sumienia, którzy nie widzą możliwości uwolnienia się od niesprawiedliwego i przedłużającego się pobytu w więzieniu,- stwierdził Gerardo Ducos, pracownik naukowy Amnesty International ds. Karaibów.
Amnesty International dodała, iż -należy przeprowadzić pełne śledztwo, aby ustalić, czy złe traktowanie mogło odegrać jakąś rolę w jego śmierci.- Orlando Zapata Tamayo został aresztowany w marcu 2003, a w maju 2004 został skazany na trzy lata więzienia za -naruszenie porządku publicznego- oraz -stawianie oporu-. Następnie, przeprowadzono kilka procesów w sprawie dalszych zarzutów o -nieposłuszeństwo- oraz -naruszenie porządku w zakładzie karnym-. Ostatni z nich zakończył się w maju 2009. Więzień odsiadywał łączny wyrok 36 lat więzienia.
W obliczu wyroku długiego więzienia Orlando Zapata Tamayo czuł, że głodówka jest jedyną formą wyrażenia sprzeciwu wobec niesprawiedliwości jaka go spotkała. Sytuacja ta wyraźnie pokazuje obraz ciągłych represji stosowanych na Kubie wobec dysydentów politycznych.
-Śmierć Orlando Zapaty podkreśla również pilną potrzebę zaproszenia przez Kubę międzynarodowych ekspertów ds. praw człowieka, którzy zweryfikowaliby poszanowanie praw człowieka w tym kraju, a w szczególności zobowiązania wynikające z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.-
Tło sytuacji
Orlando Zapata Tamayo był jednym z 55 więźniów sumienia, którymi zajmuje się Amnesty International na Kubie. Większość z nich była wśród 75 osób aresztowanych w ramach masowych represji wobec aktywistów politycznych w marcu 2003. Z powodu braku niezależnego systemu sądownictwa na Kubie, procesy są tam często grupowe oraz rażąco łamie się w ich trakcie międzynarodowe standardy sprawiedliwego procesu. Po wydaniu wyroku możliwość apelacji praktycznie nie istnieje.
Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa Amnesty International Polska
tel. kom. +48 691 357 935 e-mail: [email protected]
Tłumaczył: Bartek Kumanek

Tematy