Światowe protesty wzywają do zamknięcia Guantanamo w 5. rocznicę pierwszych transferów więźniów.

AMR 51/008/2007
Z uwagi na fakt, że rozpoczyna się właśnie szósty rok odkąd w Bazie Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Guantanamo przebywają osoby z całego świata, zatrzymane w związku z -wojną z terroryzmem-, Amnesty International wezwała do natychmiastowego ich uwolnienia lub postawienia im zarzutów i sprawiedliwego osądzenia przez niezawisły sąd. Odwołujące się do tych postulatów demonstracje i inne wydarzenia odbędą się w ponad 20 miastach na całym świecie, od Waszyngtonu po Tokio i od Tel Awiwu do Londyn, Tunis i  Asunción.
-Żaden rząd nie może stawać ponad prawem. Postępowanie rządu USA to karykatura sprawiedliwości, której trzeba położyć kres.- , powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International. -Podobnie nie do zaakceptowania jest zachowanie światowych liderów, którzy z jednej strony wyrażają zaniepokojenie sytuacją w Guantanamo, a z drugiej  – prowadza regularne interesy z USA. Społeczność międzynarodowa musi zdecydowanie położyć nacisk na zamknięcie Guantanamo i przywrócenie poszanowania dla prawa międzynarodowego.-
-Guantanamo symbolizuje powierzchowność obietnic USA, że poszanowanie ludzkiej godności i rządów prawa będzie leżało u podstaw wszelkich działań, podejmowanych w odpowiedzi na ataki z 11 września 2001.Tymczasem tortury, poniżenie, dyskryminacja, pomijanie procedury sądowej i pogarda dla zobowiązań traktatowych przy jednoczesnej, całkowitej bezkarności, wpisały się na stałe w codzienność Guantanamo.-
Pierwsi, z 750 więźniów 45 narodowości, przybyli do bazy 11 stycznia 2002 roku. Wśród osób tam osadzonych można wskazać m.in.  dzieci w wieku 13 lat; ludzi, którzy po prostu znaleźli się w złym miejscu o złej porze i takich, którzy zostali przekazani USA przez Pakistan i Afganistan w zamian za nagrody pieniężne rzędu tysięcy dolarów.
Pięć lat później, prawie 400 osób jest wciąż więzionych w Guanatanamo. Wszystkie są bezprawnie przetrzymywane. Żadna z nich nie stanęła przed sądem. Żadna nie wie jak długo jeszcze tam będzie, co samo w sobie jest sposobem psychologicznego znęcania się, nie licząc jego fizycznych form, którym wielu więźniów jest poddawanych. Również ich rodziny cierpią z powodu braku jakichkolwiek informacji o losie bezprawnie uwięzionych na wyspie bliskich. 
Władze amerykańskie nazywają więźniów z Guantanamo -wrogimi bojownikami- (ang. -enemy combatants- ) a świat postrzegają jako pole walki. Świadczy o tym fakt, że w Guantanamo przetrzymywane są osoby niemal z całego świata, m.in. z Gambii, Bośni, Mauretanii, Egiptu, Indonezji, Tajlandii, Pakistanu i Afganistanu.
Wiadomo, że – mimo tajemnicy, w jakiej trzymane są działania agencji – CIA prowadziło w Guantanamo ośrodek przesłuchań, który odwiedzali również agenci z innych krajów, m. in. Chin i Libii. Amnesty International twierdzi, iż aktywnie uczestniczyli oni w przesłuchaniach I źle traktowali więżniów.
Przed przetransportowaniem do Guantanamo, niektórzy więźniowie byli przetrzymywani w innych, prowadzonych przez CIA tajnych więzieniach na całym świecie
 -Guantánamo to centrum globalnej sieci tajnych więzień, rozpostartej przez USA przy współudziale rządów innych państw  m.in. z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.- , dodała Irene Khan. -Nadszedł czas by Stany Zjednoczone i ich partnerzy rozplatali tę sieć tajemnicy i nadużyć-.
-Zamiast wzmacniać bezpieczeństwo, praktyki USA osłabiły poszanowanie praw człowieka i rządów prawa. Podważyły moralne prawo Stanów Zjednoczonych do wypowiadania się w innych kwestiach, związanych z przestrzeganiem praw człowieka, takich jak Darfur.-
Rząd amerykański nie tylko zignorował standardy praw człowieka, ale też zablokował nadzór amerykańskich sądów krajowych nad sytuacją w Guantanamo. W październiku 2006 roku Prezydent Bush podpisał ustawę o Komisjach Wojskowych, która likwiduje uprawnienia sądów krajowych do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie legalności uwięzienia (habeas corpus), złożonych przez obcokrajowców, m.in. tych, przetrzymywanych w Guanatanamo. Habeas corpus to podstawowe narzędzie ochrony przed arbitralnym uwięzieniem i torturami. Amnesty International nawołuje do przywrócenia habeas corpus i unieważnienia stosownych przepisów u ustawie o Komisjach Wojskowych.
W celu uzyskania informacji na temat prowadzonej przez Amnesty International kampanii na rzecz zamknięcia Guanatanamo, wejdź na stronę:
http://amnesty.org.pl/cms/aktualne-akcje/bo-piec-lat-bezprawia-to-za-dlugo/
Jeśli chcesz zapoznać się z akcjami, zaplanowanymi na 11 stycznia2007, wejdź na stronę: http://news.amnesty.org/index/ENGAMR510062007
 Pakiet informacyjny dla mediów w języku angielskim, dostępny jest na stronie: http://web.amnesty.org/pages/usa-151206-media-eng
Tłumaczenie: Kaja Kulesza