1% podatku w latach 2003-2007

Na 5 624 organizacji mających status OPP wsparcie w postaci 1% podatku dochodowego przekazano 5 598 organizacjom (99,54%). Największe dofinansowanie, jakie otrzymała jedna z organizacji, wyniosło ponad 32 miliony zł, a najmniejsze 30 groszy. Dziesięciu organizacjom, które dostały najwięcej pieniędzy przekazano kwotę 92 milionów 470 tysięcy zł.
Takie wnioski wypływają z raportu na temat przekazywania 1% podatku dochodowego w latach 2003-2007, opublikowanego na stronie Departamentu Pożytku Publicznego.
Zobacz więcej: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#3373
Raport: http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Pliki_aktualnosci/proc.pdf
Informacja pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Tematy