20 lat po upadku muru berlińskiego rządy krajów europejskich muszą działać w imieniu praw człowieka.

-Tak jak upadek muru berlińskiego był symbolem otwarcia granic, tak dziś Europa zamienia się w niedostępną dla emigrantów twierdzę- – powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Programu Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej.
-Wielu ludzi, którzy w innych częściach świata cierpią z powodu ubóstwa, padają ofiarami przemocy i represji, zostało dosłownie cofnięta wgłąb morza- – dodaje Nicola Duckworth.
W maju tego roku, życie i bezpieczeństwo setek emigrantów na trzech statkach na Morzu Śródziemnym zostało zagrożone z uwagi na decyzję władz włoskich o cofnięciu ich do Libii, bez względu na bezpieczeństwo.
Amnesty International uważa również, iż rządy krajów europejskich muszą zrobić więcej na rzecz wyjasnienia stosowania tortur, złego traktowania oraz przetrzymywania aresztowanych podczas -wojny z terroryzmem-.
-W Europie, której nie dzieli już mur berliński prawa człowieka są ciągle zagrożone. Dziś nawet tak podstawowe prawo jak wolność od tortur jest zagrożone z uwagi na zwalczanie terroryzmu.- powiedziała Nicola Duckworth.
Po atakach z 11 września w krajach europejskich przetrzymywano w tajnych więzieniach CIA zatrzymanych, którzy padli ofiarami przymusowych zaginięć oraz byli przetrzymywani przy użyciu tortur i innych niedopuszczalnych metod prowadzenia śledztwa.
Informacje o tajnych więzieniach spowodowały, że władze polskie i litewskie rozpoczęły śledztwa w sprawie wyjaśnienia sprawy tajnych więzień CIA.

Nie wszystkie wyzwania dotyczące praw człowieka w Europie są nowe.
-Owoce z 20 lat wzrostu gospodarczego i jedności politycznej w Europie nie zostały po równo podzielone. Problemy dyskryminacji i rasizmu są na starym kontynencie ciągle żywe.- powiedziała Nicola Duckworth.
Jedną z najbardziej dyskryminowanych grup we wszystkich krajach są Romowie, którzy są w dużej części wyłączeni z życia publicznego.
W wielu krajach Europy Wschodniej Romowie byli jednymi z pierwszych, którzy tracili pracę w wyniku prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Bezprawne przymusowe eksmisje często doprowadzają ich do ubóstwa.
W Czechach i na Słowacji dzieci romskie są nadreprezentowane w szkołach specjalnych, w których to często dochodzi do segregacji uczniów a poziom wiedzy jest niewystarczający. Władze tych krajów nie potrafią rozwiązać problemu segregacji rasowej przy dostępie do edukacji.
W wielu krajach europejskich prześladuje się dziennikarzy i aktywistów za poglądy oraz uniemożliwia się im korzystanie z wolności słowa. Dzieje się tak w Azerbejdżanie, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Uzbekistanie i Turkmenistanie.
-W Berlinie nie ma już fizycznie od 20 lat muru , który był symbolem podziału i represji. Natomiast w Europie cały czas stoją nowe mury dzielące ludzi na lepszych i gorszych jeśli chodzi o możliwość korzystania z pełnego spektrum praw człowieka- – powiedziała Nicola Duckworth.
Mimo tego, zamiast zagrożeń, zatrzymań i przesłuchań, działacze praw człowieka pełni energii wynikającej z upadku muru, nadal będą działać na rzecz realizacji wizji Europy, w której prawa człowieka będą w pełni poszanowane w stosunku do wszystkich.