?20 lat przemian w Polskiej edukacji ? czas stracony czy zyskany?”

Podczas konferencji oddamy głos szerokiemu gronu uczestników z różnych dziedzin – od nauczycieli, naukowców i studentów po rzecznika praw ucznia; wszyscy oni pozwolą spojrzeć na zmieniającą się rzeczywistość edukacyjną pod kątem uczniów i ich praw, nauczycieli, programów nauczania, nurtów i tendencji pedagogicznych, zmian w strukturze systemu oświaty.
Towarzyszące konferencji warsztaty pozwolą na praktyczne uczestnictwo w edukacji na rzecz praw człowieka, wzbogacając część teoretyczną konferencji.
Jesteśmy przekonani, że refleksja na przemianami w polskiej edukacji ostatniego dwudziestolecia i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji przyczynią się do lepszego zrozumienia rzeczywistości edukacyjnej, stanowiąc bodziec do twórczego rozwoju w przyszłości.
Konferencja :
Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48
Aula Jana Dobrego, sala 154
Środa, 14.10.2009, godz. 11.30

Warsztaty o prawach człowieka:

Klub Oleńka (DS. Kmicic)
Czwartek, 15.10.2009
I Blok : 10.30
II Blok : 12.00

Tematy