Abu Zubajda wnosi pozew przeciwko Litwie do Trybunału Europejskiego

Wniesiona dzisiaj do sądu sprawa skupia się na oskarżeniach Abu Zubajdy dotyczących jego transferu na Litwę w 2005 roku, gdzie był przetrzymywany i torturowany w tajnych obiektach.
Litewskie śledztwo parlamentarne przeprowadzone w 2009 roku zakończyło się wnioskiem, że dwa tajne obiekty CIA zostały przygotowane do przyjęcia zatrzymanych pomiędzy 2002 i 2004 rokiem. Jednakże dochodzenie w sprawie tych więzień, rozpoczęte w styczniu 2010 roku, zostało zamknięte rok później na podstawie argumentów budzących wiele wątpliwości.
“Władze Litwy mają zarówno obowiązek jak i możliwość przeprowadzenia śledztwa. Jednak najwyraźniej boją się tego, jaka prawda mogłaby zostać wyjawiona na temat roli Litwy w tych przerażających nadużyciach,” powiedziała Julia Hall, ekspertka Amnesty International ds. walki z terroryzmem i praw człowieka.
“Pozostawienie tej sprawy Trybunałowi Europejskiemu jest unikiem i aktem tchórzostwa”, stwierdziła. “Ale dla rządu Litwy ciągle jeszcze nie jest za późno na działanie. Powinien on w trybie pilnym wznowić dochodzenie karne w sprawie tajnych więzień.”
Abu Zubajda został zatrzymany w Pakistanie w 2002 roku. Jego przedstawiciele twierdzą, że został później przetransportowany na Litwę, zanim ostatecznie przeniesiono go do bazy Guantanamo, gdzie jest obecnie przetrzymywany.
Stany Zjednoczone publicznie przyznały, że Abu Zubajda był 83 razy podtapiany metodą waterboardingu, oraz poddany szeregowi innych tak zwanych -wzmocnionych technik przesłuchań- w tajnym więzieniu.
Początkowo Stany Zjednoczone utrzymywały, że Abu Zubajda był kluczowym członkiem Al-Kaidy, jednak później odrzuciły te zarzuty i nie planują oskarżyć go o żadne przestępstwa.
Amnesty International i organizacja Reprieve z siedzibą w Londynie przedstawiły nowe informacje litewskiemu Prokuratorowi Generalnemu, starając się o ponowne otwarcie dochodzenia. Raport Amnesty International, “Kiedy w końcu poznamy prawdę na temat tajnych więzień CIA na Litwie. Niezależne śledztwo musi być przeprowadzone teraz!”, udowodnił, że kluczowe dowody z pierwszego śledztwa nie zostały należycie zbadane i że nowe informacje znajdujące się w raporcie wymagają poważnego rozważenia.
W ubiegłym tygodniu Prokurator Generalny Litwy ogłosił, że dochodzenie nie będzie kontynuowane.
Tłumaczyła Janina Wollny