AI potępia egzekucje przeprowadzane przez Hamas w Gazie.

-Dzisiejsze egzekucje przeprowadzone przez Hamas są krokiem wstecz. Są to pierwsze egezkucje od roku 2005 dlatego też jesteśmy głęboko zaniepokojeni losem innych więźniów palestyńskich w Strefie Gazy, którzy zostali skazani na śmierć przez sądy wojskowe,- powiedziała Hassiba Hadj Sahraoui, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu. -Wyrażamy ubolewanie, gdyż ci ludzie zostali skazani po nieuczciwie przeprowadzonych wojskowych procesach.-
Podczas, gdy pewna liczba osób oskarżonych o -współpracę- została zabita w Strefie Gazy przez bojówki Hamasu oraz inne uzbrojone grupy od czasu przejęcia przez nich władzy w czerwcu 2007 roku, dzisiejsza egzekucja jest pierwszą przeprowadzoną formalnie.
W oświadczeniu wydanym przez Hamas dziś rano, szef wojskowego wymiaru sprawiedliwości w Strefie Gazy, płk Ahmed Atallah, potwierdził wykonanie wyroku na Salamanie Mohammed Abu Nasser Freih z Jabaliyya w północnej Gazie oraz Mohammedzie Ibrahim Ahmed Isma’il (znanym jako al -Sab) z Rafah na południu Strefy Gazy. Ciała dwóch mężczyzn zostały przywiezione do szpitala al-Shifa w mieście Gaza dziś rano, obaj mężczyźni najprawdopodobniej zostali zastrzeleni.
Abu Nasser Freih, lat 34, sierżant policji, był oskarżony o zdradę i udział w zabójstwie przez sąd wojskowy w Strefie Gazy w dniu 22 lutego 2009 r. i skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Mohammed Isma’il, 36-letni taksówkarz, został skazany na śmierć przez powieszenie w dniu 3 listopada 2009 r. Oskarżono go o szpiegostwo, współpracę z wrogimi grupami oraz współudział w morderstwie.
Tło wydarzeń
Według palestyńskiego prawa, wyroki śmierci, zanim zostaną wykonane, muszą zostać uprzednio ratyfikowane przez Prezydenta Autonomi Palestyńskiej (PA). Ze względu na trwający impas pomiędzy Hamasem a PA, wyroki śmierci orzekane przez sądy wojskowe od czerwca 2007 r. nie otrzymały prezydenckiej ratyfikacji, niezbędnej do ich realizacji. Obawy pojawiły sie w marcu, gdy wysokiej rangi urzędnicy Hamasu ogłosili swój zamiar rozpoczęcia przeprowadzania wyroków śmierci na więźniach skazanych za współpracę z Izraelem oraz morderstwa. W dniu 31 marca Amnesty International wezwała władze Hamasu, by te wstrzymały się z wykonywaniu uprzednio orzeczonych wyroków śmierci.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci i uważa ją za sprzeczną z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. W szczególności jest to pogwałcenie prawa do życia oraz prawa, które zabrania torturowania, karania oraz traktowania w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.
Tłumaczyła Agnieszka Pyszycka