Petycja Apel do FIFA: STOP wykorzystywaniu pracowników-migrantów!

Amnesty International ujawniła nadużycia względem pracowników-migrantów, pracujących przy konstrukcjach na Mistrzostwach Świata w 2022 roku.

Pomimo obietnic Katar wciąż nie zreformował systemu pracy, który wykorzystuje pracowników-migrantów. Nadmierna władza pracodawców nad pracownikami naraża ludzi na ryzyko naruszania ich praw, wykorzystywania i pracy przymusowej.FIFA ma obowiązek zapewnić, żeby Mistrzostwa Świata 2022 nie były zbudowane na wyzysku. Podczas przyznawania prawa do organizacji mistrzostw Katarowi, organizacja wiedziała lub powinna wiedzieć, że większość pracy budowlanej w Katarze jest wykonywana przez migrantów, a pracownicy są poddani systemowemu i poważnemu wyzyskowi.

Jeśli FIFA odpowiednio nie zareaguje to każdy mężczyzna, kobieta czy dziecko, każdy kto przyjedzie na Mistrzostwa Świata w Katarze – w hotelu, sklepie, obiekcie sportowym – może spotkać pracownika-migranta, którego prawa człowieka zostały naruszone.

Jeśli prezydent FIFA Gianni Infantino chce zakończyć szokującą obojętność organizacji w kwestii przerażającego traktowania pracowników-migrantów, on i FIFA muszą publicznie wezwać do pilnych i kompleksowych reform chroniących pracowników-migrantów w Katarze.

Wezwij FIFA i jej sponsorów: do działania TERAZ i budowania Mistrzostw Świata 2022 bez wyzysku i cierpienia.

Amnesty International wzywa głównych sponsorów Mistrzostw Świata, takich jak Adidas, Coca-Cola i McDonald’s, aby wpłynęli na FIFA w celu podniesienia kwestii wyzysku migrantów pracujących przy budowach na Mistrzostwa Świata w 2022 i zaprezentowali plan uniknięcia dalszego wyzysku.

FIFA powinna naciskać na Katar w celu publikacji kompleksowego planu reform.

FIFA powinna samodzielnie przeprowadzać i publikować wyniki własnych kontroli warunków pracy w Katarze.

Czytaj więcej:

Katar: Pomimo reform migranci wciąż narażeni są na wykorzystywanie, 13 grudnia 2016>>>

Katar: migranci pracujący przy budowie obiektów na Mundial 2022 miesiącami nie otrzymywali pensji, 26 września 2018>>>