Petycja Chrońmy pokojowych demonstrantów na Białorusi

Świat jest wstrząśnięty obrazami i doniesieniami o używaniu brutalnej przemocy wobec pokojowych demonstrantów na ulicach Białorusi oraz w miejscach zatrzymań. Podpisz petycję, która wzywa do natychmiastowego zakończenia policyjnej przemocy oraz pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy ją stosują.Setki tysięcy Białorusinów wyszło na ulice w całym kraju, aby zaprotestować przeciwko naruszeniom podczas wyborów prezydenckich, brutalności policji oraz surowym represjom wobec pokojowego sprzeciwu. Domagają się prawdy, sprawiedliwości i pociągnięcia do odpowiedzialności jej sprawców.Protesty spotykają się z brutalną i masową siłą policji. Doniesienia z mediów społecznościowych dokumentują bezwzględne rozpraszanie pokojowych zgromadzeń, arbitralne zatrzymania, używanie grantów ogłuszających i armatek wodnych. Przedstawiciele Amnesty International znaleźli kanistry z gazem łzawiącym oraz gumowe kule, które zostały wystrzelone przez policję w miejscach, gdzie zbierali się demonstranci. Protestujący i dziennikarze byli bici i ranni, niektórzy z nich trafili do szpitali. Potwierdzono co najmniej dwa przypadki ofiar śmiertelnych. Zatrzymano tysiące ludzi. Osoby opuszczające areszty przekazują wstrząsające historie o powszechnych i brutalnych torturach oraz innych formach złego traktowania zatrzymanychPodpisz petycję wzywającą do ochrony prawa do wolności wypowiedzi oraz pokojowych zgromadzeń na Białorusi. Wzywamy Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi do:
  • natychmiastowego zakończenia brutalnych represji ze strony policji wobec pokojowych demonstrantów i dziennikarzy,
  • zapewnienia, że prawo do pokojowych zgromadzeń i wyrażania poglądów przez obywateli Białorusi będzie w pełni szanowane i honorowane,
  • zapewnienia, że wszyscy funkcjonariusze organów ścigania, którzy mają kontakt ze społeczeństwem, będą możliwi do zidentyfikowania poprzez nazwisko lub osobiste, przypisane im numery,
  • podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu zapewnienia pełnej odpowiedzialności funkcjonariuszy organów ścigania i ich dowódców za wszystkie ich działania.
Podpisz petycję i domagaj się ochrony prawa do wolności słowa i do pokojowych zgromadzeń na Białorusi.