Aleksiej Nawalny jest wybitnym rosyjskim opozycjonistą i działaczem antykorupcyjnym, który został bezprawnie pozbawiony wolności. Musi zostać natychmiast i bezwarunkowo uwolniony.

Aktualizacja, październik 2023: Od momentu aresztowania Nawalny jest nieustannie poddawany coraz to ostrzejszym represjom w każdym zakładzie karnym, do którego zostaje przeniesiony. Obecnie odbywa karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze IK-6 w obwodzie włodzimierskim (240 km na wschód od Moskwy), ale zostanie przetransportowany do ośrodka o „zaostrzonym rygorze” zgodnie z postanowieniami jego ostatniego wyroku, chyba że postanowienie zostanie uchylone w postępowaniu apelacyjnym. Podczas pobytu w więzieniu Aleksiej Nawalny był wielokrotnie umieszczany w karcerze za rzekome naruszenia dyscypliny więziennej, w tym 20 razy w tzw. SHIZO (izolatce), gdzie nie miał prawa do żadnych widzeń, listów, ćwiczeń fizycznych ani spacerów na zewnątrz oraz pozbawiono go szansy na zakup dodatkowej żywności w więziennym sklepie.  

Nie wiadomo jeszcze, w której kolonii karnej Aleksiej Nawalny będzie odbywał swój nowy wyrok, ale pewne jest, że po przeniesieniu pozostanie w izolatce. Transfer więzienny w Rosji jest niezwykle brutalną procedurą, która trwa tygodniami, a w niektórych przypadkach miesiącami. W tym czasie los i miejsce pobytu więźnia pozostają nieznane jego rodzinie i prawnikom aż do momentu dotarcia do miejsca docelowego, co jest równoznaczne z wymuszonym zaginięciem.  

Niehumanitarne traktowanie więźniów i łamanie międzynarodowych standardów przetrzymywania osadzonych w zakładach karnych musi się skończyć. Aleksiej Nawalny jest bezprawnie skazanym więźniem politycznym, którego prawa są nieustannie łamane.  Podpisz petycję i pomóż nam wywierać presję na władze Rosji, aby bezzwłocznie uwolniły Aleksieja Nawalnego!  

Aktualizacja: 12 marca 2023 r. podczas 95 ceremonii wręczenia Oscarów film “Nawalny” w reżyserii Daniela Rohera otrzymał statuetkę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Podczas ceremonii obecna była żona polityka. 14 czerwca 2022 r. Nawalny został przeniesiony z kolonii karnej IK-5 w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze IK-6 w Melechowie w tym samym obwodzie, gdzie – według jego prawników – jest traktowany przez służbę więzienną jeszcze bardziej surowo. 22 marca 2022 r. polityk został skazany na karę 9 lat pozbawienia wolności za oszustwo na wielką skalę polegające na rzekomym wyprowadzeniu 25 000 dolarów z organizacji, którą założył. Miał się on również dopuścić obrazy sądu.

Aktualizacja, styczeń 2022: Aleksiej Nawalny nadal pozostaje pozbawiony wolności, ale jego stan zdrowia się ustabilizował. W październiku 2021 r. służby więzienne zakwalifikowały go jako ekstremistę i terrorystę. W mediach pojawiły się również liczne informacje, że opozycjonista jest ofiarą przemocy psychicznej w kolonii karnej. Zmusza się go do oglądania materiałów propagandowych przez 8 godz. dziennie, a inni osadzeni mają zakaz rozmawiania z nim. Wydano im również polecenie, by go demonstracyjnie śledzić. 15 grudnia 2021 r. Nawalny został uhonorowany Nagrodą im. Sacharowa za Wolność Myśli. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na rzecz obrońców praw człowieka, które co roku przyznaje Parlament Europejski. Nagrodę odebrała w jego imieniu córka.

W dniu 20 sierpnia 2020 r. Aleksiej Nawalny poważnie zachorował podczas lotu do Moskwy. Eksperci z kilku krajów stwierdzili później, że został on otruty zakazanym bojowym środkiem trującym działającym na układ nerwowy – nowiczokiem. W dniu 22 sierpnia, nieprzytomny i w stanie krytycznym, został ewakuowany na leczenie do Niemiec. 17 stycznia 2021 roku Nawalny powrócił do Rosji i natychmiast trafił do aresztu. Został oskarżony przez władze o niezgłaszanie się do kuratora sądowego podczas leczenia w Niemczech. Sąd w Moskwie orzekł karę pozbawienia wolności na 2 lata i 8 miesięcy (zmniejszoną następnie o dwa miesiące) za »naruszenie warunków wyroku w zawieszeniu«.

Aleksiej Nawalny cierpiał w więzieniu z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Lekarze więzienni stwierdzili u niego podwójną przepuklinę kręgosłupa. Jego stan może być dodatkowo pogorszony przez skutki otrucia. Mimo wielokrotnych próśb władze rosyjskie nadal odmawiają Aleksiejowi Nawalnemu dostępu do wybranych przez niego lekarzy.

Oprócz problemów zdrowotnych Aleksiej Nawalny poinformował również, że jest budzony przez strażników więziennych co godzinę, przez całą noc, noc po nocy.

Rosja ma wiążące zobowiązania do poszanowania i ochrony praw do życia i zdrowia więźniów oraz do ochrony ich przed torturami i innym złym traktowaniem.

Podpisz petycję i wezwij prezydenta Władimira Putina do zapewnienia natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego.

Zażądaj, aby zaprzestał zastraszania i prześladowania Aleksieja Nawalnego i wszystkich innych krytyków rządu.