Petycja Uwolnijmy Chow ściganą za upamiętnienie masakry na placu Tiananmen

9 września 2021 r. Chow Hang-tung, chińska prawniczka zajmująca się ochroną praw człowieka i obrończyni praw pracowniczych została oskarżona o »podżeganie do dokonania przewrotu« na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie narodowym, za co grozi jej kara 10 lat pozbawienia wolności. W momencie postawienia jej zarzutów była wiceprzewodniczącą Hongkońskiego porozumienia na rzecz patriotycznych ruchów demokratycznych w Chinach (Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China), które od 1990 r. organizuje coroczne czuwanie upamiętniające stłumienie protestów na placu Tiananmen w 1989 r. Chow Hang-tung w sposób pokojowy korzystała z podstawowego prawa człowieka, jakim jest wolność słowa. Wszystkie stawiane jej zarzuty muszą zostać wycofane, a ona sama natychmiast uwolniona.

Przez trzy dekady Hongkońskie porozumienia na rzecz patriotycznych ruchów demokratycznych w Chinach organizowało największe na świecie obchody upamiętniające stłumienie demonstracji na placu Tiananmen, do których doszło wieczorem 3-4 czerwca 1989 r. Wojsko otworzyło wówczas ogień do studentów i robotników, którzy od miesięcy pokojowo domagali się reform politycznych i gospodarczych oraz położenia kresu korupcji. Zginęły wtedy setki, jak nie tysiące osób, a demonstranci w całych Chinach zostali aresztowani i uwięzieni za udział w protestach. Od 1990 r. co roku 4 czerwca dziesiątki, a czasem setki tysięcy ludzi przyłączają się do czuwania przy świecach w hongkońskim Victoria Park, aby uczcić pamięć zabitych i wzywają władze do ujawnienia prawdy o tym, co się stało, i do wzięcia odpowiedzialności za tę tragedię.

Przez ostatnie dwa lata czuwanie było zakazane z powodu pandemii koronawirusa. 8 września 2021 roku Chow oraz trzej byli liderzy Porozumienia, Simon Leung Kam-wai, Tang Ngok-kwan i Chan Dorwai, zostali aresztowani, gdy odmówili spełnienia żądania władz o przekazanie informacji na temat członków, pracowników i organizacji partnerskich Porozumienia. 9 września 2021 r. Chow została oskarżona o »podżeganie do dokonania przewrotu«. W momencie postawienia zarzutów Chow była wiceprzewodniczącą Porozumienia.

W wyniku wszczęcia postępowań przeciwko głównym członkom oraz rosnącej presji ze strony rządu, 25 września ub.r. Porozumienie zostało rozwiązane. Następnie, 26 października, władze nakazały wykreślenie go z Rejestru Spółek, ponieważ jego działalność miała podważać »zdolność rządu do ochrony bezpieczeństwa narodowego oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego«.

Ustawa o ochronie bezpieczeństwa narodowego Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej została jednogłośnie przyjęta przez Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i wprowadzona w życie w Hongkongu w dniu 30 czerwca 2020 r. bez jakichkolwiek formalnych, znaczących konsultacji. Wpływ ustawy był natychmiastowy i ogromny. Zawarta w niej definicja »bezpieczeństwa narodowego« jest niejasna i władze arbitralnie wykorzystują ją jako pretekst do ograniczania praw człowieka, między innymi swobody wypowiedzi, prawa organizowania pokojowych zgromadzeń i prawa do zrzeszania się, a także do represjonowania dysydentów i opozycji politycznej. Ustawa dała władzom wolną rękę w uciszaniu dysydentów i rozprawianiu się z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Rząd coraz częściej uznaje pracę organizacji społeczeństwa obywatelskiego za przestępstwo, oskarżając aktywistów i organizacje pozarządowe o »zmowę z obcymi siłami«.

Chow Hang-tung jest doświadczoną obrończynią praw człowieka i wielokrotnie broniła działaczy politycznych będących celem ataków na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie narodowym. 13 grudnia 2021 r. Chow została skazana na 12 miesięcy pozbawienia wolności za udział w niedozwolonym zgromadzeniu, gdy 4 czerwca 2020 r. uczestniczyła w czuwania na placu Tiananmen. 4 stycznia 2022 r. skazano ją na kolejne 15 miesięcy pozbawienia za »nakłanianie do udziału w niedozwolonym zgromadzeniu«, gdy w mediach społecznościowych opublikowała post wzywający ludzi do upamiętnienia stłumienia protestów na placu Tiananmen 4 czerwca 2021 r. Chow jest również oskarżona o »podżeganie do dokonania przewrotu« za co grozi jej 10 lat pozbawienia wolności.

Udział w pokojowym zgromadzeniu nie jest przestępstwem. Wezwij chińskie władze do natychmiastowego i bezwzględnego uwolnienia Chow Hang-tung! Podpisz petycję!


Zdjęcie w nagłówku: Chow Hang-tung, AlexChanTszYuk