Aminatou Haidar, Maroko

W dniu 13 listopada, marokańskie władze skonfiskowały paszport obrończyni praw człowieka (z ludu Sahrawi) Aminatou Haidar, a następnego dnia wydaliły ją z kraju, pozostawiając na pastwę losu na lotnisku Lanzarote na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich. Od dnia 15 listopada prowadzi ona w proteście strajk głodowy.
Aminatou Haidar, która ma 42 lata i dwójkę dzieci, została zatrzymana na lotnisku Laayoune w Saharze Zachodniej 13 listopada, po powrocie z miesięcznej podróży do różnych krajów, w tym do USA, gdzie otrzymała Nagrodę za Odwagę Cywilną za rok 2009, która każdego roku jest przyznawana za -niezłomny opór przeciwko złu przy dużym narażeniu własnej osoby-. Na lotnisku została przepytana o to, dlaczego na swojej karcie lądowania jako swój dom podała -Sacharę Zachodnią- zamiast -Sahary Marokańskiej-; pytano ją również o podróż oraz o polityczne afiliacje i poglądy. Jej marokański paszport i dowód tożsamości zostały wtedy skonfiskowane i została zatrzymana na noc na lotnisku. Powiedziała, że w dniu 14 listopada urzędnicy zaproponowali jej wypuszczenie w zamian za publiczne uznanie zwierzchnictwa Maroka nad Saharą Zachodnią. Odmówiła, a w kilka godzin później została umieszczona na pokładzie samolotu do Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich.
Od 15 listopada Aminatou Haidar prowadzi strajk głodowy w ramach swojego protestu. Według członków jej rodziny, ostatnio znacznie osłabła; jej zdrowie jest w szczególnym niebezpieczeństwie dlatego, że cierpi ona na niedokrwistość i wrzody żołądka. W ramach swojego strajku głodowego odmawia regularnego przyjmowania lekarstw na wrzody. Aminatou Haidar odrzuciła możliwość otrzymania statusu uchodźcy w Hiszpanii, domagając się swego prawa do powrotu do Sahary Zachodniej. Bez dokumentów podróżnych, Aminatou Haidar jest w zasadzie uwięziona w Lanzarote. Jej sytuację komplikuje jeszcze fakt, że ani ona, ani jej rodzina, nie mogą uzyskać dostępu do jej konta bankowego. Pewna osoba, która poprosiła o zachowanie anonimowości, powiedziała jej rodzinie, że jeden z wysoko postawionych agentów sił bezpieczeństwa polecił bankowi zablokowanie jej konta.
Amnesty International wierzy, że wydalenie Aminatou Haidar i konfiskata jej marokańskiego dowodu tożsamości i paszportu są umotywowane politycznie, oraz że jest karana z powodu swojego stanowiska w sprawie samostanowienia Sahary Zachodniej.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku arabskim, francuskim, angielskim lub swoim własnym, w których:

  • Wezwiesz władze do zwrotu Aminatou Haidar jej paszportu i dowodu tożsamości oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego pozwolenia jej na powrót do Sahary Zachodniej.
  • Wezwiesz władze do zapewnienia, by dostęp do jej konta bankowego nie był uniemożliwiany przez służby bezpieczeństwa.

Tło wydarzeń:
Przez wiele lat Aminatou Hajdar, Prezydent Kolektywu Obrońców Praw Człowieka Sahrawi (Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l-Homme, CODESA) odgrywała wiodącą rolę w wielu kampaniach organizowanych w celu wypuszczenia więźniów sumienia i więźniów politycznych pochodzących z ludu Sahrawi, oraz w podnoszeniu stopnia lokalnej i międzynarodowej świadomości w kwestiach naruszeń praw człowieka w Saharze Zachodniej. W dniu 20 października, otrzymała Nagrodę za Odwagę Cywilną, która obejmuje nagrodę finansową w wysokości 50 000 dolarów od Train Foundation w Nowym Jorku. W wywiadzie telefonicznym z Amnesty International z 3 grudnia, Aminatou Haidar stwierdziła: -Jestem zdeterminowana do prowadzenia dalszych działań w celu pokojowej ochrony praw człowieka- To pokolenie i te dzieci [w Saharze Zachodniej] widzą na własne oczy jak policja gnębi ludzi- Wyobraźcie sobie: wiele dzieci, zamiast rysować zabawki, rysuje policjanta, który z pistoletem i kijem bije ludzi- Boję się, że staną się brutalne i będą podburzać do przemocy.-
Aminatou Jaidar jest matką dwójki dzieci. W latach 1987-1991 przebywała w tajnym więzieniu, bez postawienia zarzutów ani zorganizowania procesu. W roku 2005 została skazana na siedem miesięcy więzienia po nieuczciwym procesie, w oparciu o zarzuty wynikające z jej rzekomego udziału w protestach w Saharze Zachodniej. Przed aresztowaniem przebywała w szpitalu z powodu obrażeń, jakich doznała, kiedy została zaatakowana prawdopodobnie przez funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, kiedy udawała się na demonstrację w Laayoune.
Władze marokańskie nie mają dużej tolerancji dla osób, które głośno opowiadają się za samostanowieniem Sahary Zachodniej, która była terytorium hiszpańskim do momentu, aż została przyłączona do Maroka w roku 1975. Władze wydają się przyjmować coraz bardziej represyjne podejście do działań obrońców praw człowieka pochodzących z ludu Sahrawi, co stanowi naruszenie zobowiązań wynikających z międzynarodowych traktatów praw człowieka, a szczególnie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i które są sprzeczne z Deklaracją ONZ w sprawie Obrońców Praw Człowieka.
Sahara Zachodnia jest przedmiotem sporu terytorialnego pomiędzy Marokiem, które deklaruje swoje nad nią swoje zwierzchnictwo, a Frontem Polisario, który wzywa do powstania niepodległego państwa na tym terytorium i który zorganizował samozwańczy rząd na uchodźctwie w obozach dla uchodźców w południowo-wschodniej Algierii.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI nie później niż 15 stycznia 2010 DO NASTEPUJĄCYCH OSÓB:
King (Król)
Mohammed VI
Bureau de Sa Majesté le Roi
Palais Royal
Rabat, Maroko/Maroc/Morocco
Faks: +212 537 73 07 72
Zwrot grzecznościowy: Your Majesty/Wasza Królewska Mość
Minister of Foreign Affairs and Cooperation (Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy)
Taieb El Fassi Fihri
Ministre des Affaires Etrangeres et de la Coopération
Avenue Franklin Roosevelt
Rabat, Maroko
Faks: +212 537 76 46 79
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency (Wasza Ekscelencjo)
Apele można również przekazać za pośrednictwem Ambasady Maroka:
Ambasada Królestwa Maroka
ul. Starościńska 1 m. 11-12, 02-516 Warszawa
tel. (0-22) 849 63 41; fax (0-22) 848 18 40
tłum. B. Kumanek