Amnesty International na Fryderykach!

Nasze stoisko cieszyło się dużym zaineteresowaniem, zebraliśmy wiele podpisów pod petycją i sporo osób załozyło koszulki Amnesty International w trakcie trwania imprezy.

Wiele znakomitości ze świata kultury zadeklarowało już swoje poparcie dla akcji Amnesty International w sprawie przeciwdziałania łamaniu praw człowieka w Tybecie. Mamy nadzieję, że ich przekaz trafi do szerokich kręgów społecznych.
10 marca 15 tybetańskich mnichów zostało zatrzymanych za udział w pokojowej manifestacji w dzielnicy Barkhor w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Mnisi domagali się od władz chińskich złagodzenia kampanii -patriotycznej reedukacji-, w ramach której zmuszano ich między innymi do wyrzeczenia się Dalaj Lamy i poddawano rządowej propagandzie.
Nieznane pozostają ich aktualne miejsce pobytu oraz treść postawionych im zarzutów. AI obawia się, że zatrzymani mnisi poddani zostaną torturom.
Amnesty International wzywa władze chińskie do:
 – uwolnienia 15 zatrzymanych mnichów, jak również wszystkich innych osób zatrzymanych za korzystanie w pokojowy sposób z wolności słowa, zgromadzeń lub stowarzyszania się;
– ujawnienia informacji o wszystkich zatrzymanych w związku z demonstracjami, zagwarantowania, że nie będą oni poddani torturom ani innym formom znęcania się oraz będą mieli dostęp do prawników i opieki medycznej, a także zostaną niezwłocznie postawieni przed niezawisłym sądem, przed którym będą mogli zakwestionować podstawy swojego zatrzymania i przyznane zostanie im prawo do obrony, a co za tym idzie, także do uczciwego procesu;
– zapewnienia, że postawieni przed sądem będą sądzeni za przestępstwa powszechnie na świecie uznawane, a postępowanie będzie spełniało międzynarodowe standardy uczciwego procesu;
– zapewnienia dziennikarzom i innym niezależnym obserwatorom pełnego i swobodnego dostępu do Tybetu i innych regionów zamieszkanych przez Tybetańczyków;
– wydania zgody na niezależne śledztwo pod auspicjami ONZ w sprawie wydarzeń marcowych w Tybecie, w szczególności zaś dopuszczenia śledczych do miejsc konfrontacji, naocznych świadków i zatrzymanych, a także do zapewnienia podobnego dostępu niezależnym obserwatorom, w tym dziennikarzom i działaczom pozarządowych organizacji praw człowieka.

Amnesty International jako organizacja apolityczna nie zajmuje stanowiska w kwestii niepodległości Tybetu. Nie wzywa również do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Tematy