Amnesty International poszukuje pracownika na stanowisko: Koordynator programu DDC w Gdańsku.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać:

  • zdolności organizacyjne i logistyczne;
  • odporność na stres;
  • dobrą znajomość pakietu MS Office;
  • łatwość komunikowania się;
  • umiejętność myślenia strategicznego;

Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie;
  • samodzielne stanowisko;
  • pracę w dynamicznym zespole zmotywowanym na osiąganie celów;
  • doświadczenie zawodowe w znanej na całym świecie organizacji;
  • Wynagrodzenie miesięczne 1200 zł brutto

Informacje o programie Direct Dialogue znajdują się na stronie: http://amnesty.org.pl/dolacz-do-nas/pracuj/rekruterka-ddc.html
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się wyłącznie 30 czerwca.
Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także zawarcia i rozwiązania umowy zlecenia, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres [email protected] do 28 czerwca 2010 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Tematy