Amnesty International wzywa Baracka Obamę, aby wprowadzał w życie ideały Pokojowej Nagrody Nobla.

-Prezydent Obama wykonał kilka pozytywnych kroków, aby wzmocnić przestrzeganie praw człowieka w USA i na świecie, jednak ciągle jest jeszcze wiele do zrobienia- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.
-Ta nagroda wzmacnia nasze oczekiwania w stosunku do prezydenta Obamy. Mamy nadzieje, że podejmie on stanowcze działania w kierunku poszukiwania pokoju i sprawiedliwości na Bliskim Wschodzie, zakończy naruszenia praw człowieka w imię zwalczania terroryzmu oraz wzmocni walkę z ubóstwem w czasach kryzysu ekonomicznego.-
Amnesty International uhonorowano Pokojową Nagrodą Nobla w 1977 roku.