Amnesty International zaprasza aktywistów NGO, nauczycieli na spotkanie informacyjne projektu "Edukacja dla Godności" w Lubline

Projekt stanowi świetną okazję do wspólnej pracy, rozwoju i zdobywania nowych umiejętności w zakresie tematu praw człowieka i ubóstwa oraz metodologii aktywnego uczestnictwa.
Zapraszamy osoby, które dysponują czasem i gotowością współpracy.
Najbliższe spotkanie informacyjne dla zainteresowanych osób odbędzie się w Lublinie dniu 26 lutego 2012 r. o godz. 15.00 w kawiarni Homo Faber przy ul. Okopowej 9 i pół.
Zapraszamy!

Tematy