Amnesty International zatrudni manadżera/manadżerkę

Stowarzyszenie Amnesty International, członek światowego ruchu Amnesty International, jedna z największych organizacji działających na rzecz praw człowieka w Polsce i na świecie, poszukuje osoby na stanowisko
MENADŻERA/MENADŻERKI FUNDRAISINGU.
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :

 • Codzienne zarządzanie zespołem FR
 • Zapewnienie efektywności zespołu FR
 • Rekrutacja i szkolenie członków zespołu zgodnie z najwyższymi standardami
 • Monitoring przychodów i kosztów organizacji oraz projektów FR
 • Raportowanie z działań zespołu FR
 • Koordynacja projektów mających na celu pozyskiwanie nowych donorów
 • Przygotowanie kampanii dotyczącej 1% podatku
 • Przygotowanie kampanii komunikacyjnej dla donorów
 • Koordynowanie projektów direct mail i telemarketingowych

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, marketing),
 • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • Znajomość technik marketingowych
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektem oraz pracy z budżetem i raportami finansowymi
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Doświadczenie w zarządzaniu bazą danych
 • Zdolności analityczne
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, Excel na poziomie zaawansowanym
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Wysoka kultura osobista 

Zatrudnionej osobie oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo
 • pracę w dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie,

Zatrudnienie jest oferowane od 1 lipca 2010 roku do końca urlopu macierzyńskiego.
Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w języku angielskim na adres [email protected] do 10 kwietnia 2010 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Tematy