Białoruś: Pokojowi demonstranci z Mińska

22 kwietnia 2008 Artiom Dubski, Tatiana Tyszkiewicz, Aliaksei Bondar, Michaił Krywau, Aleś Stralcou i Aleś Czarnyszou zostali skazani na dwa lata -ograniczenia wolności- przez Centralny Sąd w Mińsku na dwa lata ograniczenia wolności w kwietniu i maju 2008 za uczestnictwo w pokojowej demonstracji w stolicy kraju, Mińsku. Wyrok Artioma Dubskiego został powiększony do roku więzienia w lipcu 2009 roku, a Maksyma Daszuka do 15 miesięcy; oboje zostali skazani za naruszanie warunków wyroku.
Warunki -ograniczonej wolności- są tak ciężkie, że uważane są przez Amnesty International jako forma uwięzienia. Zezwala się na wejście władz do domu w dowolnym momencie w celu sprawdzenia, czy warunki wyroku są odpowiednio spełniane; zabronione jest opuszczenie miasta i dzielnicy w której się mieszka. Wymagane jest poruszanie się na trasie dom-praca. Wymaga się składania raportów Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Amnesty International podkreśla, że chociaż wyrok ograniczenia wolności wydaje sąd to dokładniejsze warunki ustala oficer policji w zależności od przypadku. W rezultacie takiej sytuacji warunki mogą się zmieniać w zależności od oficera policji.
7 lipca 2009 Artiom Dubski został skazany na rok więzienia w myśl art. 415 Kodeksu Karnego po tym jak oficer policji zeznał prokuratorowi, że Artiom Dubski nie spełnia warunków -ograniczenia wolności-. Odbywa swoją karę w więzieniu nr 19 w Mohylewie w we wschodniej Białorusi. 20 sierpnia 2009 Sad Regionalny w Mohylewie odrzucił prośbę prawników o ponowne rozpatrzenie sprawy. Teraz prawnicy planują odwołanie się do Sądu Najwyższego. Artiom Dubski ma zostać zwolniony w lipcu 2010 roku.

Maxym Daszuk (na zdjęciu powyżej) został także sądzony w myśl art. 415 Kodeksu Karnego za nieprzestrzeganie warunków -ograniczenia wolności- po tym jak przeciw niemu zeznał oficer policji. Maxym Daszuk zeznaje, że opuszczał dom tylko na dwie godziny dziennie. Pracuje ze swoją matką w jej własnym biznesie; po śmierci ojca w kwietniu czasami pracował dłużej. 15 czerwca 2009 roku sąd w Mińsku skazał go na dalszy rok i trzy miesiące -ograniczenia wolności-.
Także 15 czerwca 2009 Sąd Centralny złagodził karę Alesia Stralcou i Alesia Czarnyszou, ale nie ogłosił pełnej amnestii. Prawnik Alesia Stralcou zgłosił apelację od tej decyzji do Sądu Miejskiego w Mińsku, ale decyzja została podtrzymana. Prawnik planuje zgłosić apelację do Sadu Najwyższego Białorusi.

Tatiana Tyszkiewicz (na zdjęciu powyżej) studiowała w Polsce, potem wróciła na Białoruś. 21 stycznia 2008 została wydalona z uczelni za działalność polityczną. Została skazana mimo swojej nieobecności. Jest to częsta praktyka wśród władz białoruskich. Wydala się z uczelni aktywnych politycznie studentów, ograniczając im prawo do edukacji . Aliaksei Bondar, Michaił Krywau także opuścili kraj po wyroku. Cała trójka zostanie osadzona w więzieniu jak tylko powrócą na Białoruś. Ponieważ uciekli automatycznie łamią warunki wyroku. U podstaw skazania leży sprzeciw wobec łamaniu praw wolności zrzeszania i wolności słowa. Amnesty International będzie sprzeciwiać się władzom które będą chciały dodatkowo ich sądzić, jeśli zdecydują się wrócić do kraju.
Wezwij władze Białorusi do:

  • Natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia Artioma Dubskiego w myśl rezolucji o pokoju 1671 przyjętej 23 czerwca 2009 r.
  • natychmiastowego i bezwarunkowego odstąpienia od wszystkich ograniczeń wobec Tatiany Daszkiewicz, Aliakseia Bondara, Michaiła Krywau, Alesia Stralcou i Alesia Czarnyszou i Maksyma Daszuka, w myśl rezolucji pokojowej 1671 przyjętej 23 czerwca 2009 r.
  • umożliwienia Tatianie Tyszkiewicz, Aliakseiowi Bondarowi i Michaiłowi Krywau powrotu na Białoruś bez ryzyka osądzenia , czy jakichkolwiek aktów przemocy.
  • wszczęcia dochodzenia przeciwko policjantom odpowiedzialnym za warunki -ograniczonej wolności- i do zapewnienia traktowania całej siódemki sprawiedliwie i bezstronnie.
  • Zaprzestania wydalania z uczelni studentów za pokojowe wyrażania swoich praw.
  • Ochrony prawa wolności w myśl art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Białoruś jest sygnatariuszem.

Prosimy o wysyłanie apeli na następujący adres:
Aleksandr Łukaszenka
ul. Karla Marxa 38
220016
Belarus/Białoruś
Można również przesłać apel za pośrednictwem Ambasady Białorusi:
Ambasada Republiki Białorusi
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
tel. (0-22) 742 09 90, 842 52 02
tel./fax (0-22) 742 09 80
e-mail: [email protected]
Internet: www.belembassy.org/poland
Prosimy również o wysyłanie widokówek z wyrazami solidarności dla Artioma Dubskiego
I.K. No.19
Slavgorodskoe Shosse
Mogilov 212030
Belarus
———- ——–
-. ——- 212030
————- —–
— -19
——– ——
Prosimy pisać bo białorusku, rosyjsku lub w swoim języku. Sugerowane przekazy:
Myślę o Tobie: – —– — —-
Myślimy o Tobie: — —— — —-
Życzę Ci dobrze: – —– —- —–
Życzymy Ci dobrze: — —— —- —–