Birtukan Mideksa, Etiopia

Birtukan Mideksa, przewodnicząca partii Unity for Democracy and Justice (UDJ; Związek na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości) została aresztowana 28 grudnia 2008 roku. Jest przetrzymywana ją w więzieniu Kaliti, na obrzeżu stolicy kraju, Addis Abeby. Oskarżono ją o naruszenie warunków ułaskawienia, oraz przywrócono wcześniejszy wyrok dożywotniego więzienia. Przez kilka miesięcy przetrzymywano ją w więziennej izolatce o powierzchni dwóch metrów kwadratowych. Jak wynika z doniesień osób, które były tam przetrzymywane, często temperatura w celi jest trudna do zmiesienia.
W marcu 2009 roku Birtukan Mideksa złożyła skargę do sądu federalnego przeciwko władzom więzienia, kwestionując decyzje o umieszczeniu jej w izolatce oraz nałożeniu restrykcji co do odwiedzin. W połowie kwietnia sąd orzekł, że władze więzienia były upoważnione do umieszczenia jej w izolatce, jednak możliwość widzeń jest prawem gwarantowanym przez konstytucję.
Częściowo jako rezultat złożonej przez Birtukan skargi, członkowie najbliższej rodziny (matka, siostra oraz czteroletnia córka) uzyskali zgodę na odwiedziny, jednak jedynie sporadycznie umożliwiano jej kontakt z prawnikiem. Nie jest jasne, jak często Birtukan Mideksa może widywać lekarza.
Między 29 grudnia 2008 roku, a 11 stycznia 2009 roku, w ramach protestu przeciwko uwięzieniu, Birtukan Mideksa przeprowadziła strajk głodowy, w trakcie którego przyjmowała jedynie płyny. Amnesty International uznaje ją za więźnia sumienia, gdyż jest pozbawiona wolności jedynie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa i zrzeszania się.
Birtukan Mideksa została wcześniej aresztowana w listopadzie 2005 roku, kiedy Coalition for Unity and Democracy – partia, której wtedy była liderką, podważyła wynik wyborów lokalnych i parlamentalnych. Demonstracje, w Addis Abebie w czerwcu i listopadzie 2005 roku, przeciwko oszustwu wyborczemu do jakiego prawdopodobnie doszło w maju, zostały brutalnie stłumione; siły bezpieczeństwa zastrzeliły 187 osób, a kolejne 765 raniły, podczas gdy co najmniej sześciu funkcjonariuszy policji straciło życie. Birtukan Mideksa została oskarżona o zdradę stanu i inne przestępstwa, uznana winną i skazana na dożywocie.
Lokalna starszyzna wynegocjowała jednak ułaskawienie Birtukan Mideksy i innych po 18 miesiącach. Skazani musieli napisać listy, w których przepraszali za swoje winy. Szczegółowe warunki ułaskawienia nie są jasne.
W listopadzie 2008 roku Birtukan Mideksa opowiedziała o swoim ułaskawieniu i procesie, który do tego doprowadził na spotkaniu publicznym w Szwecji. Po tym jak wróciła do Addis Abeby rząd Etiopii nakazał jej w ciągu trzech dni wycofać oświadczenia, pod groźbą ponownego aresztowania. Birtukan Mideksa nie spełniła tego żądania i 28 grudnia w Addis Abebie została aresztowana. Krótko po tym Minister Sprawiedliwości wydał decyzję odwołania ułaskawienia i przywrócenia wyroku dożywotniego więzienia. W ostatnich miesiącach pojawiały się informacje o tym, że trwa kolejny proces negocjacyjny prowadzony przez starszyznę lokalną.

Prosimy o pisanie listów do przedstawicieli państw niosących pomoc Etiopii; ministrów spraw zagranicznych i ministrów rozwoju, parlamentarzystów i grup parlamentarnych mających jakiekolwiek powiązania z Etiopią.
Władze tego kraju bardziej skłonne są wysłuchać przedstawicieli państw wspierających Etiopię niż organizacji pozarządowych. Etiopia w dużej mierze uzależniona jest od pomocy donorów, co przy wykorzystaniu odpowiedniej presji może skłonić władze tego kraju do ponoszenia odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka. Amnesty International może zainicjować ten dialog, prosząc władze państw wspierających Etiopię o nagłaśnianie sprawy Birtukan domagając się wypuszczenia jej na wolność.
Napisz własnymi słowami w języku angielskim lub w języku państwa, do którego się zwracasz, by adresaci zaapelowali do władz Etiopii o:

  • natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie z więzienia Birtukan Mideksy,
  • zapewnienie Birtukan Mideksa dostępu do samodzielnie wybranego prawnika, umożliwienie jej kontaktów z rodziną oraz zagwarantowanie opieki medycznej,
  • zapewnienie, że Birtukan Mideksa, nie będzie poddana torturom ani innym formom złego traktowania.

Adresaci apeli: głowy państw, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie rozwoju i współpracy międzynarodowej rządów państw wspierających Etiopię, przedstawicieli misji dyplomatycznych przy tych rządach, organów Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Ci donorzy to między innymi: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Komisja Europejska, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone.
Poproś adresatów apeli, aby kierowali prośby do:

  1. Ministra Sprawiedliwości / Minister of Justice, Mr Berhan Hailu;
  2. Ministra Spraw Zagranicznych / Ministry of Foreign Affairs, Mr Seyoum Mesfin;
  3. Przewodniczącego Etiopskiej Komisji Praw Człowieka / Chief Commissioner, Ethiopian Human Rights Commission, Ambassador Dr Kassa Gebreheywot.

Wybrane adresy:
Komisja Europejska
European Commissioner for Humanitarian and Development Aid
Karel de Gucht
Berlaymont 10 /165
1049 Brussels
Belgium
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Komisarzu
Ambasada USA w Etiopii
Ambassador Roger A. Meece
Entoto Street
P.O. Box 1014
Addis Ababa
Fax: 251 + 11 + 517-40-01
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Możesz również przesłać list lub widokówkę z wyrazami solidarności dla Birtukan, która zostanie jej przekazana. Sugerowany przekaz:
Greetings from [name of town].
We are thinking of you and send youand your family – our best regards.
Pisz na adres:
Birtukan Mideksa
C/O Ethiopian Women for Peace and Development
P . O. Box 1318
Wheaton, MD 20915
USA