Bo pięć lat bezprawia to zbyt wiele. Amnesty International domaga się zamknięcia Guantanamo.

Guantanamo to miejsce, gdzie prawa człowieka i godność ludzka są lekceważone. Obywateli kilkudziesięciu państw przetrzymuje się tam bez postawienia zarzutów, bez procesu, bez adwokatów. Wielu było torturowanych. Guantanamo to tylko widzialny czubek góry lodowej tajnych więzień i tortur. To symbol braku szacunku władz USA dla prawa międzynarodowego podczas -wojny z terroryzmem-. Dlatego musi być niezwłocznie zamknięte.
Nasze władze muszą przede wszystkim zamknąć Guantánamo-, Jimmy Carter, były Prezydent USA.
Z tego powodu 11 stycznia 2007 roku, w piatą rocznicę pierwszych transferów więźniów do bazy w Guantanamo. działacze i sympatycy Amnesty International na całym świecie zaprotestują. Wyrazimy solidarność z osobami, przetrzymywanymi w Guanatanamo i ich rodzinami.
Zachęcamy wszystkie Polki i Polaków do zatelefonowania w czwartek do ambasady USA w Warszawie (biuro prasowe: 022 504 2330, centrala: 022 504 2000) i poproszenia władz amerykańskich o:
zamknięcie więzienia w Guantanamo,
natychmiastowe sprawiedliwe osądzenie lub uwolnienie wszystkich więźniów,
ukaranie funkcjonariuszy i decydentów odpowiedzialnych za torturowanie i maltretowanie więźniów.

By wiedzieć więcej, przeczytaj materiały w języku angielskim:
Historia Guantánamo:
http://www.amnesty.org/resources/pdf/closeguantanamo/02Timeline.pdf
Obecnie przetrzymywani: http://www.amnesty.org/resources/pdf/closeguantanamo/04gitmodetainees02.pdf
Losy byłych więźniów: http://www.amnesty.org/resources/pdf/closeguantanamo/08gitmoformerdets.pdf
Nie tylko Guantánamo: Brudne tajemnice -wojny z terroryzmem-: http://www.amnestyusa.org/magazine/fall_2006/dirty_secrets/
Zobacz:
Świadectwa byłych więźniów i ich rodzin:
http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-reallives-eng
Szersze informacje po polsku publikujemy na stronie:
http://amnesty.org.pl/aktualne-akcje/bo-piec-lat-bezprawia-to-za-dlugo/
Amnesty International Polska od maja 2006 roku prowadzi aktywną kampanię, mającą zmobilizować polskie władze  do potępienia użycia tortur i innych form łamania praw człowieka w -wojnie z terroryzmem-. Wzywamy polskich polityków,  by stanowczo opowiedzieli się za zamknięciem Guantanamo i innych ośrodków, gdzie bezprawnie przetrzymuje się ludzi, zatrzymanych w związku z -wojną z terroryzmem-.
Jednym z elementów kampanii była petycja do Premiera RP z tymi postulatami, pod którą podpisało się ponad 7300 Polek i Polaków ale tylko 31 parlamentarzystów i parlamentarzystek RP. Premier nie znalazł czasu, by odebrać podpisana petycję z rąk przedstawicieli AI. Również wizyta w Polsce Komisji Parlamentu Europejskiego do zbadania sprawy domniemanego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów nie spotkała się ze stosownym zainteresowaniemi – żaden z istotnych byłych lub obecnych urzędników nie chciał się z nią skonfrontować.. Amnesty International ma nadzieję, że 5. rocznica umieszczenia pierwszych więźniów w bazie Guantanamo powstrzyma polskich władze od dalszego lekceważenia łamania praw człowieka w -wojnie z terroryzmem-.