Boliwia: Rozwiązaniem kryzysu jest respektowanie praw człowieka

AI Index: AMR 18/004/2005 (Public)
W ciągu ostatnich tygodni wzrosła liczba masowych manifestacji i blokad dróg na znak protestu przeciwko przyjęciu przez Kongres nowej ustawy o węglowodorach.
Część społeczeństwa domaga się nacjonalizacji przemysłu naftowego, podczas gdy niektóre regiony, w tym departamenty Beni, Santa Cruz, Pando i Tarija, żądają większej autonomii.
Doszło również do konfrontacji między manifestantami i siłami bezpieczeństwa.
Organizacje pozarządowe broniące praw człowieka, Kościół oraz Rzecznik Praw Człowieka apelują do różnych sektorów rządu i społeczeństwa obywatelskiego o rozpoczęcie negocjacji i dialogu.
-Kontynuowanie sprzeciwu może zapoczątkować cykl aktów przemocy, prześladowania i polaryzację, co negatywnie wpłynęłyby na przestrzeganie praw człowieka wszystkich obywateli-.
Amnesty International wzywa władze boliwijskie i społeczeństwo do rozważenia zasadniczych i natychmiastowych środków w celu obrony zasad państwa prawa i utrzymania możliwości rządzenia państwem.
Amnesty International apeluje do ugrupowań opozycyjnych, aby wzięły na siebie odpowiedzialność wyboru metod i taktyki protestu, które nie naruszałyby gwarancji konstytucyjnych, a także wzywa siły bezpieczeństwa, aby działały z poszanowaniem norm regulujących użycie siły podczas manifestacji.
Organizacja wezwała również społeczność międzynarodową, a w szczególności instytucje regionalne i międzynarodowe broniące praw człowieka, do współpracy w celu ułatwienia rozwiązania kryzysu i dostarczenia odpowiednich mechanizmów i środków, które umożliwiłyby monitorowanie sytuacji praw człowieka w Boliwii i zapobiegłyby pogorszeniu się jej.