Chcesz zostać edukatorem, edukatorką praw człowieka?

O PROJEKCIE: Projekt “Edukacja dla Godności w województwie lubuskim” jest kontynuacją dotychczasowych edukacyjnych działań Amnesty International. Projekt  ma na celu wzbudzenie świadomości na temat przeszkód w drodze do osiągnięcia rozwoju oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów krajów globalnego Południa w kontekście ubóstwa.
CEL PROJEKTU: Projekt ma na celu stworzyć sieć trenerów i trenerek, która wesprze działania szkół i instytucji w województwie lubuskim w zakresie edukacji globalnej.
DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT: Projekt kierowany jest przede wszystkim do studentów, wychowawców i pedagogów, działaczy organizacji pozarządowych, osób związanych z działalnością edukacyjną, które są zainteresowane rozwojem swoich umiejętności trenerskich w zakresie Edukacji Globalnej. Na dalszym etapie działania skierowane będą do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego.
Zapraszamy na szkolenia dla Facylitatorów i Facylitatorek Praw Człowieka w województwie lubuskim:

 • 25-26.10, Zielona Góra,
  Siedziba Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
  Zacisze 17, Zielona Góra.
  Termin nadsyłania zgłoszeń – 19.10
 • 8-9.11, Gorzów Wielkopolski,
  siedziba Fabryki Aktywności Młodych,
  Składowa 11 66-400 Gorzów Wlkp.,
  Termin nadsyłania zgłoszeń – 3.11
 • 13-14.11, Międzyrzecz,
  Hotelu Neo
  ul. Malczewskiego 2, Międzyrzecz,
  termin nadsyłania zgłoszeń – 4.11
 • 15-23 listopada,
  Działania warsztatowe i akcyjne w szkołach podczas Tygodnia Edukacji Globalnej w woj. lubuskim

Osoby chętne do udziału w szkoleniu projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie na adres: [email protected]. W terminie 15 – 23 listopada zaplanowane są działania warsztatowe i akcyjne w szkołach podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne szkoły i placówki wychowawcze do zorganizowania wydarzeń edukacyjnych w swoich miejscowościach. Zgłoszonym osobom prześlemy materiały edukacyjne i akcyjne  oraz oferujemy wsparcie merytoryczne.
Tydzień Edukacji Globalnej – coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana w celu zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o charakterze globalnym. TEG odbywa się w listopadzie, pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady Europy. Różnego rodzaju akcje edukacyjne organizowane są przez szkoły, studenckie koła naukowe, biblioteki, organizacje pozarządowe i różnego rodzaju instytucje. W Polsce w 2013 roku w działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zaangażowało się ok. 130 podmiotów.

Grafika: Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014r.