CHINY: Światowi przywódcy i przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego powinni zażądać wypuszczenia działacza na rzecz praw człowieka Hu Jia

Według Amnesty International: -Hu Jia powinien zostać natychmiastowo i bezwarunkowo zwolniony z więzienia, a wydany na niego wyrok powinien zostać unieważniony.- -Ten werdykt jest kpiną z wyobrażenia jakoby chińscy obywatele mieli prawo do posiadania i wyrażania swoich poglądów bez narażania się na represje ze strony władz. Stanowi także ostrzeżenie dla innych działaczy w Chinach, którzy ośmieliliby się publicznie podejmować problematykę praw człowieka.- Sytuacja ta pokazuje, że obietnice chińskich władz o podniesieniu standardów w dziedzinie praw człowieka przed Olimpiadą nie zostały spełnione.

Amnesty International apeluje do światowych przywódców oraz do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o wezwanie do bezwarunkowego uwolnienia Hu Jia oraz innych działaczy w Chinach uciszanych i więzionych jedynie za pokojowe korzystanie z przysługujących im praw do wyrażania swoich poglądów i do zrzeszania się. Milczenie przedstawicieli rządów państw z całego świata może ośmielić chińskie władze do dokonywania kolejnych aktów represji w przeddzień Olimpiady.
TŁO WYDARZEŃ
Jako jeden z założycieli Pekińskiego Instytutu Edukacji Zdrowia, Hu Jia rozpoczął swą działalność od spraw związanych z propagowaniem walki z HIV/AIDS, ale zakres jego zainteresowań poszerzył się o inne zagadnienia z dziedziny praw człowieka. We wrześniu 2007 opublikował wraz z Tengiem Biao artykuł o naruszeniach praw człowieka w Chinach przed zbliżającą się Olimpiadą. 28 stycznia 2008 został formalnie oskarżony o -wzniecanie działalności wywrotowej- – zarzut często używany w celu uciszenia i uwięzienia pokojowych aktywistów w Chinach.