Chiny: Prawa człowieka – długa droga do pokonania przed Olimpiadą

ASA 17/023/2005
Za trzy lata, 8 sierpnia 2008 roku, rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Dzisiaj Amnesty International wezwała władze Chin do spełnienia obietnicy poprawy sytuacji praw człowieka w tym kraju w związku z Igrzyskami.
            -To idealna szansa dla Chin, aby pokazać światu, że kraj ten troszczy się o prawa człowieka- powiedziała Catherine Baber – wicedyrektorka Amnesty International w rejonie Azji i Pacyfiku.
            -Niestety, mimo obietnic złożonych Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, w Chinach nadal mają miejsce poważne naruszenia praw człowieka-.
            Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) może być szczególnie zaniepokojony naruszeniami praw człowieka chińskich obywateli  w związku z przygotowaniami Chin do Igrzysk. Naruszenia te obejmują między innymi: więzienie osób, które wysyłały do MKOlu listy otwarte wzywające do poprawy sytuacji praw człowieka w Chinach, tysiące siłą usuniętych z domów mieszkańców Pekinu (w tym wielu bezprawnie), w ramach przygotowań miasta do Igrzysk oraz wzmożone prześladowania grup, które, jak obawiają się władze, mogą przynieść wstyd narodowi podczas Igrzysk. 
            Amnesty International publikuje dzisiaj listę spraw związanych z historią praw człowieka w Chinach oraz zestaw realistycznych, praktycznych kroków, które należy podjąć. Zaproponowane środki zbliżyłyby metody postępowania rządu do międzynarodowych standardów praw człowieka i idei Karty Olimpijskiej. Ich implementacja przez chińskie władze jest realna w ciągu trzech lat pozostałych do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich.
            -Amnesty International będzie monitorować i składać raporty na temat postępów, jakie Chiny osiągnęły w tych dziedzinach przez następne trzy lata,- dodała Catherine Baber.
 Amnesty International wzywa władze Chin do:
 Zniesienia kary śmierci;

  • Pilnej reformy systemu sądownictwa;
  • Przyznania obywatelom pełnej wolności słowa i zrzeszania się;
  • Uwolnienia wszystkich więźniów sumienia i osób więzionych za wykonywanie należnych im praw wolności słowa, zarówno w Internecie jak i w innych mediach;
  • Zagwarantowania sprawiedliwości dla ofiar interwencji na placu Tiananmen w 1989 roku;
  • Zakończenia przymusowych wysiedleń.

            Amnesty International w dalszym ciągu ma obawy co do praw człowieka w Chinach, ale będzie dokładnie monitorować postęp Chin w tych szczególnych regionach w związku z ich bezpośrednim związkiem z rolą gospodarza Olimpiady.
            -Amnesty International będzie monitorować i składać raporty na temat postępów, jakie Chiny osiągnęły w tych dziedzinach przez następne trzy lata- – powiedziała Catherine Baber.
            -Będziemy naciskać na Międzynarodowy Komitet Olimpijski i cały ruch Olimpijski, aby we  współpracy z naszymi członkami na całym świecie i solidarnie z działaczami na rzecz praw człowieka w Chinach żądali konkretnych i pozytywnych reform praw człowieka w Chinach przed sierpniem 2008 roku- – podsumowała Catherine Baber.
Informacje ogólne
W kwietniu 2001 roku, Liu Jingmin, wiceprezydent Pekińskiego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady 2008 oświadczył: -Pozwalając Pekinowi na organizowanie Igrzysk pomożecie rozwojowi praw człowieka.- Liu Qi, burmistrz Pekinu także przysiągł, że bycie gospodarzem Olimpiady ruszy do przodu rozwój społeczny i ekonomiczny Chin oraz sytuację praw człowieka. Przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) jasno przedstawili swoje oczekiwanie wobec Chin w zakresie poprawy praw człowieka.
Pełny tekst rekomendacji Amnesty International dla chińskiego rządu jest dostępny na stronie:
http://www.amnesty.org/library/index/engasa170212005