Chiny: Reforma prawa regulującego aresztowania niezbędna by zrealizować zobowiązania w dziedzinie praw człowieka przed Olimpiadą w Pekinie

ASA 17/051/2007

Według oficjalnych mediów chińskich, Komitet Stały zamierza zająć się wprowadzaniem nowego prawa, zwanego ogólnie -Karaniem zachowań przestępczych-, które ma zastąpić program -Reedukacja przez pracę- w tym miesiącu. Reforma programu oraz prace nad nowym prawem przeciągają się już od ponad 2 lat.

Tymczasem, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi 2008 policja w Pekinie wykorzystuje przygotowania do Olimpiady jako pretekst do bezprawnych praktyk i aresztowań, prowadzonych w ramach programu -Reedukacji przez pracę- czy –Przymusowej rehabilitacji narkotykowej-. Działania te służą -oczyszczeniu- miasta przez Igrzyskami.

-Dążenia do -oczyszczenia- miasta przed Olimpiadą poprzez liczne aresztowania bez procesu wywołują poważne wątpliwości co do zobowiązań, które chińskie władze podjęły, by poprawić swój wizerunek w kwestii praw człowieka w chwili, gdy powierzono Chinom organizację Olimpiady-, powiedziała Catherine Baber, Dyrektor Programu AI ds. Azji i Pacyfiku.

Szacuje się, że setki tysięcy ludzi przebywa aktualnie w ciężkich warunkach w ośrodkach programu -Reedukacja przez pracę-. Program stosowany jest wobec osób, które – według policji – popełniły przestępstwo, jednak nie na tyle poważne by podlegać karze na mocy prawa karnego. Dotyczy to m.in. drobnych przestępstw, krytykowania rządu oraz wyznawania zakazanych poglądów.

Proponowana reforma programu jest obecna w harmonogramie prac chińskich ustawodawców od ponad dwóch lat. AI od dawna zgłasza zaniepokojenie faktem realizowania programu reedukacji i w przededniu Olimpiady wzywa Komitet Stały Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych do zagwarantowania, że prawo przyjęte w miejsce programu reedukacji będzie spełniać międzynarodowego standardy praw człowieka, w tym prawo do sprawiedliwego procesu.

-Pozytywne skutki Olimpiady mogłyby obejmować uczciwe procesy spełniające międzynarodowe standardy oraz zaprzestanie nieuzasadnionych aresztowań-, powiedziała Catherine Barber. Do rozpoczęcia Igrzysk w Pekinie pozostał niespełna rok i jeśli władze chińskie poważnie podchodzą do zobowiązań jakie podjęły, mają teraz niepowtarzalną szansę poprawić swój wizerunek zaprzestając bezprawnych aresztowań.-

Do wydawców:

Kopia listu otwartego do Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 
Materiały zawierające listę zagadnień budzących niepokój AI przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie
Tłum. Iwona Bajurko