Członkowie Partii Postępu Gwinei Równikowej

W czerwcu 2008 sześciu byłych członków Partii Postępu Gwinei Równikowej (Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) – opozycyjnej partii politycznej, zdelegalizowanej w roku 1997, zostało skazanych za posiadanie broni. Otrzymali wyroki od jednego do sześciu lat więzienia po nieuczciwym procesie i po tym jak byli torturowani w areszcie.
Gerardo Angüe Mangue, Bonifacio Nguema Ndong, Cruz Obiang Ebele, Juan Ecomo Ndong, Emiliano Esono Michá oraz Gumersindo Ramírez Faustino zostali aresztowani bez nakazu w Malabo, w pomiędzy 12 marca a 30 kwietnia 2008.
Wszystkich sześciu mężczyzn było sądzonych przez Sąd Apelacyjny w Malabo w dniach 17 – 19 czerwca 2008, kilku z nich było przetrzymywanych przez kilka tygodni w siedzibie głównej policji w Malabo zanim trafili do więzienia Black Beach, gdzie dołączyli do Gerardo Angüe Mangue, który został aresztowany wcześniej.
W areszcie śledczym byli torturowani i okrutnie traktowani: bicie, elektrowstrząsy. Pod przymusem musieli podpisać oświadczenie o winie zanim zostali osądzeni. Trzydniowy proces zakończył się 19 czerwca a 7 lipca był wyrok skazujący ich za nielegalne posiadanie broni i amunicji.
Proces był niesprawiedliwy i łamał wszystkie międzynarodowe standardy procesowe. Bonifacio Nguema Ndong został skazany na rok więzienia. Został zwolniony w marcu 2009 po odbyciu wyroku. Reszta skazanych dostała do sześciu lat więzienia. Brak było dowodów w sądzie uzasadniających wyrok. Nie znaleziono żadnej broni w domach oskarżonych. Sąd odrzucił zarzuty mężczyzn o użyciu wobec nich siły w celu wymuszenia zeznań.
Amnesty International traktuje ich jako więźniów sumienia, gdyż byli zostali aresztowani jako byli członkowie PPGE.
Sześciu mężczyzn jest nadal przetrzymywanych w więzieniu Black Beach, na warunkach, które mogą stanowić okrutne, niehumanitarne lub poniżające traktowanie, bez oficjlanego do prawników i swoich rodzin (aczkolwiek Amnesty International otrzymuje informacje, że około maja tego roku strażnicy w tym więzieniu zmienili się na bardziej współczujących lub chociaż mniej nieuprzejmych i czasami pozwalają rodzinom na nieoficjalne, kilkuminutowe widzenia).
Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Tortur odwiedził Gwineę Równikową w dniach 8 – 17 listopada 2008 i mógł zobaczyć się z mężczyznami w więzieniu. Był on zaniepokojony w związku z przetrzymywaniem ich w zasadzie bez kontaktu ze światem zewnętrznym, nieludzkim traktowaniem.
Żywność dostarczana przez władze więzienia jest niewystarczająca i, chociaż więzienie jest regularnie odwiedzane przez lekarza, władze nie zapewniają żadnych potrzebnych leków. W szczególności trudna jest sytuacja Gerardo Angüe, którego oko nie jest leczone.
Amnesty International jest w kontakcie z żoną Gerardo Angüe. Ucieszyła się, kiedy dostała informację, że sprawa jej męża i jego wspólpracowników będzie włączona do Maratonu Pisania Listów 2009.
Prosimy o wysyłanie apeli do prezydenta Gwinei Równikowej, w których:

  • wyrazicie swoje obawy dotyczące Gerardo Angüe Mangue; Bonifacio Nguema Ndonga; Cruza Obianga Ebele; Juana Ecomo Ndonga; Emiliano Esono Michá oraz Gumersindo Ramíreza Faustino związane z tym, że nie pozwolono im na wizyty rodzin ani prawników, oraz z tym, że są w zasadzie przetrzymywani bez kontaktu ze światem zewnętrznym, z naruszeniem międzynarodowych standardów praw człowieka związanych z traktowaniem więźniów;
  • wewzwiecie do ich natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia;
  • potępisz ich oskarżenie i skazanie, wspominając, że Amnesty International uważa ich za więźniów sumienia, którzy zostali skazani wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich opinii;
  • napiszecie, że tych sześciu mężczyzn było poddawanych torturom oraz okrutnemu, niehumanitarnemu lub poniżającemu traktowaniu, polegającemu na biciu w policyjnym areszcie, oraz że pomimo odniesionych obrażeń nie otrzymali pomocy medycznej;
  • będziecie domagać się zapewnienia opieki medycznej dla więźniów, w szczególności dla Gerardo Angüe, który cierpi z wowodu choroby oka.

General Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Presidente de la República
Gabinete del Presidente
de la República Malabo
República de Guinea Ecuatorial
+240 09 3313/3334
Zwrot grzechnościowy: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Sugerowane języki: hiszpański, francuski
Kopię listu możesz przesłać do:
Prokurator Generalny/Attorney General
Sr Don José Oló Obono
Fiscal General de la República
Físcalia General de la República
Malabo
República de Guinea Ecuatorial
Fax +240 09 1338
Zwrot grzecznościowy: Dear Attorney General/Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
Najbliższa Ambasada, za poośrednictwem której można przekazać list:
Ambasada Republiki Gwinei Równikowej
Rohlfsstraße 17-19, 14195 Berlin
tel. (0-0 49 30) 88 66 38 77
fax: (0-0 49 30) 88 66 38 79
www.botschaft-aequatorialguinea.de
Napisz list solidarności z pięcioma więźniami!
Sugerowana treść: (Pensando en usted/es – Myślimy o Tobie – w l.pojedynczej/mnogiej) y le/s enviamos nuestros cordiales saludos a usted/es y su/s familia/s. Le estamos escribiendo al Presidente Obiang pidiendo su libertad inmediata e incondicional

  • Myślimy o Tobie i przesyłamy najlepsze życzenia dla Ciebie i Twojej rodziny
  • Piszemy listy do prezydenta w Twojej sprawie i liczymy na Twoje szybkie uwolnienie.


UWAGA: Należy włożyć list/y do koperty zaadresowanej na ręce [imię i nazwisko więźnia/więźniów] oraz włożyć ją do innej koperty, zaadresowanej następująco:
Sr Don Fabian Nsue Nguema
Apartado de Correos 587
Malabo
Gwinea Równikowa (Equatorial Guinea)
Jest to adres prawnika przetrzymywanych.