Czad: Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ to krok naprzód w ochronie cywilów, jednak obawy nie gasną

AFR 20/011/2007

Amnesty International ma nadzieję, że taki rozwój sytuacji zapowiada wznowienie wysiłków międzynarodowych na rzecz zapewnienia ochrony cywilów w tym trawionym walkami regionie.
Przyjęcie Rezolucji 1778 stanowi ważny krok naprzód w zakresie ochrony cywilów we wschodnim Czadzie i północnej części Republiki Środkowoafrykańskiej. AI wzywa do szybkiego rozmieszczenia sił pokojowych i ich odpowiedniego wyposażenia dla niezwłocznego zagwarantowania bezpieczeństwa cywilów.
Jednakże AI obawia się, że:

  • MINURCAT nie ma upoważnienia do patrolowania obszarów granicznych pomiędzy Sudanem, Czadem i RŚA, mimo że przygraniczne ataki są jedną z głównych przyczyn zagrożeń i destabilizacji w regionie.
  • Ogólna skuteczność sił pokojowych może zostać zmniejszona przez ograniczoną liczbę policji i personelu wojskowego, wysłanego do obu krajów oraz ograniczony obszar geograficzny działań.
  • Region jest zalany bronią ręczną – MINURCAT powinien opracować mechanizmy powstrzymania rozprzestrzeniania tego typu broni w regionie.
  • Dzieci-żołnierze nadal są wykorzystywane i rekrutowane przez uzbrojone grupy. MINURCAT powinien zająć się rozbrojeniem, demobilizacją oraz reintegracją dzieci-żołnierzy i innych bojowników niezwłocznie po rozmieszczeniu sił pokojowych.
  • Kobiety i dziewczęta nadal padają ofiarami gwałtów i innych form przemocy seksualnej. MINURCAT powinien przyjąć jako priorytet zapewnienie środków na zapobieganie takim nadużyciom.

 

Informacje dodatkowe
Od 2006 r. Amnesty International orędowała, oprócz podejmowania innych działań, na rzecz rozmieszczenia we wschodnim Czadzie i północnej części RŚA sił ONZ posiadających silny mandat do ochrony cywilów. Mimo poważnych, masowych naruszeń praw człowieka, popełnianych na tych terenach, rządy Czadu i RŚA nie dołożyły dostatecznych starań lub nie były w stanie wypełnić swojego podstawowego obowiązku, tj. ochrony ludności cywilnej 
Rezolucja 1778 zastała przyjęta krótko po rezolucji ONZ pozwalającej na rozmieszczenie połączonych sił pokojowych Unii Afrykańskiej i ONZ w Darfurze (UNAMID).
Tłum.: Iwona Bajurko