Czy w Polsce były tajne więzienia CIA?

Kampania rozpoczęła się 4 kwietnia o godz. 12.00 demonstracją przed Kancelarią Premiera. Wśród jej uczestników był specjalny gość Amnesty-  Rhuhel Ahmed, były więzień Guantanamo. Przed Kancelarią pojawił się rząd kilkunastu osób w czarnych ubraniach i białych maskach symbolizujących zaginionych-ofiary systemu tajnych więzień CIA, powstałego ramach -wojny z terroryzmem-. W rękach trzymały duże żółte znaki zapytania. Przeczytali historie osób porywanych i torturowanych. Dwa dni wcześniej Rhuhel Ahmed przed stuosobową publicznością opowiadał o swoich doświadczeniach w drodze do Guantanamo i w samym obozie.
W ramach akcji działacze Amnesty z Polski i ze świata będą wysyłać do premiera listy i pocztówki (między innymi w kształcie lotniczej karty pokładowej fikcyjnej linii Air Torture) oraz petycje internetowe (Petycja online do premiera Donalda Tuska ). W zawartych na nich postulatach wzywamy do opublikowania raportu na temat zakresu i metodologii oraz wyników prowadzonego śledztwa oraz przekazania jasnego sygnału, że nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za złamanie tajemnicy państwowej przy współpracy z prokuraturą, a także zapewnienia, że winni ewentualnych naruszeń praw człowieka będą pociągnięci do odpowiedzialności.
-Amnesty International stoi na stanowisku, że w związku z powagą wysuwanych zarzutów o istnieniu tajnych wiezień CIA na terytorium naszego kraju, Polska musi sama przeprowadzić pełne, skrupulatne i niezawisłe śledztwo- – mówi Jacek Białas, koordynator ds. programowych w polskiej sekcji organizacji. AI z zadowoleniem przyjęła informację o wszczęciu śledztwa w tej sprawie w marcu 2008 roku. -Swoją kampanię rozpoczynamy w rok po rozpoczęciu tego dochodzenia, aby nie dopuścić, że zakończy się ono bez przedstawienia jakichkolwiek wyników- – dodaje Jacek Białas. Dotychczas jedynym jawnym efektem śledztwa jest potwierdzenie, że samoloty CIA faktycznie lądowały w Polsce.
Kampania Amnesty International dotycząca Polski jest częścią szerszych działań Amnesty International na rzecz wyjaśnienia przez kraje europejskie ich roli w systemie nielegalnego zatrzymywania i transferów osób, który był częścią -wojny z terroryzmem-. Jej rozpoczęcie zbiegło się ze szczytem UE-USA (5 kwietnia), podczas którego omawiano europejski wkład w zamknięcie więzienia Guantanamo. Amnesty International wzywa kraje europejskie, aby wzięły przykład z Irlandii i przyjęły pewną liczbę zwalnianych więźniów Guantanamo, którzy nie mogą wrócić do swoich krajów ze względów bezpieczeństwa.
Raport -Europe: State of denial: Europe-s role in rendition and secret detention- z czerwca 2008 roku
Informacja o Rhuhalu Ahmedzie
Petycja online do premiera Donalda Tuska
Wzór pocztówki do premiera Tuska/ulotki kampanii (plik poniżej):

Tematy