Etiopia: Więźniowie sumienia skazani na dożywocie

AI Index: AFR 25/017/2007
Wszyscy skazani zostali również pozbawieni biernego i czynnego prawa wyborczego.
-Na podstawie posiadanych przez nas informacji można stwierdzić, że większość – jeśli nie wszyscy – ze skazanych dzisiaj osób to więźniowie sumienia, pozbawieni wolności wyłącznie z powodu wyrażanych opinii. Żadna ze skazanych osób nie była orędownikiem stosowania siły w celu promowania własnych przekonań. Cała trzydziestka powinna być natychmiastowo i bezwarunkowo zwolniona z więzienia- – powiedział Erwin van der Borgt, Dyrektor Programu Amnesty International do spraw Afryki.

Na dożywocie skazanych zostało zaocznie pięciu wygnańców, przebywających poza terytorium Etiopii. Ośmiu innych zostało skazanych na kary pozbawienia wolności, od roku do 18 lat. Kary zostały orzeczone po przeprowadzeniu trwającego 14 miesięcy politycznego procesu. Wszyscy skazani mają prawo do złożenia w Sądzie Najwyższym apelacji. Mogą również liczyć na łaskę prezydenta.
Kilka tygodni temu, skazane dziś osoby rzekomo podpisały nieujawnione dotychczas oświadczenie, mające doprowadzić do wybaczenia i politycznej ugody z rządzącą partią premiera Melesa Zanawi. Rząd nie potwierdza tej informacji.
Ciąg dalszy procesu ma nastąpić 25 lipca, kiedy bronić się będzie kolejne dziesięć osób, w tym dwóch aktywistów, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
Amnesty International żałuje, że jej przedstawiciele nie otrzymali wiz, o które aplikowali w celu wzięcia udziału w dzisiejszych przesłuchaniu, ma jednak nadzieję że jej obserwatorzy będą mogli uczestniczyć w najbliższej sprawie obronnej. Premier Etiopii oświadczył, że proces jest otwarty dla obserwatorów. Przedstawiciele AI już obserwowali przebieg procesu, przy okazji dwóch wcześniejszych przesłuchań.
Amnesty International wstrzymuje się z wydawaniem osądów na temat przebiegu postępowania do czasu, aż proces się zakończy i możliwe będzie uzyskanie dokładniejszych informacji na temat jego przebiegu. Organizacja obawia się jednak, że proces może być w pewnych aspektach niezgodny z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego postępowania sądowego.

  • Wśród osób skazanych dziś na dożywocie znajduje się czołowy obrońca praw człowieka Mesfin Woldemariam, emerytowany 76-letni profesor, cierpiący na bolesne i stale pogarszające się problemy z kręgosłupem.

Zobacz również:

  • Więcej informacji na temat tła sprawy i obaw Amnesty International

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek