Gwatemala: Brak poważnej propozycji rządowej w kwestii praw człowieka

Podczas misji obserwacyjnej, mającej na celu dokonanie oceny poszanowania praw człowieka, delegacja AI spotkała się z przedstawicielami władz oraz licznych grup i środowisk społecznych z różnych części kraju.
Niedawno doszło do spotkania Prezydenta Gwatemali z Sekretarzem Generalnym Narodów Zjednoczonych w sprawie tzw. -tajnych grup-, na którym  Prezydent zobowiązał się do zaprezentowania nowej propozycji mającej na celu przyspieszenie procesu tworzenia CICACS (Komisji Śledczej w Sprawie Nielegalnych Organizacji i Tajnych Aparatów Bezpieczeństwa).
6 sierpnia, kiedy przedstawiono opinię Trybunału Konstytucyjnego, ogłoszone zostało także utworzenie instytucji Koordynatora Reformy Politycznej.  Do tej pory nie przedstawiono jednak żadnego projektu rządowego, mającego na celu zlikwidowanie nielegalnych grup i tajnych aparatów w Gwatemali.
-Z uwagi na bierność rządu, społeczeństwo Gwatemali stało się świadkiem aktywności  i bezkarności tzw. -tajnych grup-. Brak jakichkolwiek działań ze strony rządu sprawia jedynie, że owe -tajne grupy- rosną w siłę- oświadczyła Amnesty.
Pomimo pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Praw Człowieka Kongresu Republiki, prezydent wycofał inicjatywę powołania nowego biura Wysokiego Komisarza  do Spraw Praw Człowieka (OACDH). Przeciwne jego utworzeniu były niektóre środowiska. Raport  OACDH będzie formą kary dla Gwatemali, stanie się jedynie przykładem uporu i wysiłków rządu, aby wypełnić swe zobowiązania w sferze praw człowieka.
Od momentu utworzenia nowego rządu (w styczniu) zaobserwowano wzmożoną częstotliwość konfliktów na terenach wiejskich. W szczególności odnotowano ogromny wzrost ilości przesiedleń, których dokonuje się przy użyciu siły, nie mówiąc już o braku jakiegokolwiek procesu sądowego. Do tej pory nie pojawiła się żadna propozycja rozwiązania problemu wsi.
Amnesty International jest  również zaniepokojona wrogością i prześladowaniami obrońców praw człowieka, w szczególności tych, którzy w swej pracy związani są z problemami społecznymi i domagają się ukarania zbrodni zarówno tych z przeszłości, jak i popełnianych obecnie.