Honduras: Obawa o bezpieczeństwo/ obawa o stan zdrowia

AI Index: AMR 37/003/2005
  
  • Feliciano Pineda (m), przywódca rdzennej społeczności Lenca
  • Jego żona
  • Inni przywódcy rdzennej społeczności gminy miejskiej Gracias, stan Lempira

Przywódca rdzennej społeczności Feliciano Pineda został zaatakowany i poważnie ranny 5 czerwca przez 4 mężczyzn uzbrojonych w maczety, których przypuszczalnie nasłała tamtejsza wpływowa rodzina ziemska. Przewieziono go do szpitala, ale został tam aresztowany i teraz przebywa w więzieniu. Jego rany są poważnie zainfekowane, on sam jest niezdolny do spożywania pokarmów. Nie jest otoczony opieką lekarską, którą mu oficjalnie przydzielono. Jeśli sytuacja ta będzie się przeciągać, jego życie może być w niebezpieczeństwie. Amnesty International jest zdania, że postawione mu zarzuty, w tym o popełnienie morderstwa, są sfałszowane. Innym przywódcom rdzennej społeczności postawiono podobne zarzuty i również oni są w niebezpieczeństwie. Napastnicy grozili też zabiciem żony Feliciano, jeśli ta nie opuści okolicy. 
Feliciano Pineda jest przywódcą społeczności w Vertientes, jednej z dwóch, które tworzą Montaa Verde, w gminie Gracias, stan Lempira. Dwaj inni przywódcy społeczności są w więzieniu od stycznia 2003 roku. Postawiono im zarzuty popełnienia morderstwa, które Amnesty International również uważa za sfałszowane.
Mężczyźni, którzy zaatakowali Feliciano Pinedę, są najprawdopodobniej krewnymi człowieka ściśle powiązanego z wpływowymi właścicielami ziemskimi w tym regionie, którzy prowadzą spór ze społecznościami Montaa Verde o ich prawa do ziemi, na której mieszkają. Jego żona zabrała go do szpitala w La Esperanza, około 2 godzin samochodem i trzech pieszo z Montaa Verde, a później do szpitala w stolicy, Tegucigalpie. Tam został aresztowany przez policję. Najpierw zabrano go do więzienia w La Esperanza, a później do Gracias. Napastnicy zostali złapani przez policję, ale zwolniono ich po krótkim czasie za kaucją (medidas sustitutivas) na zlecenie jednego z sędziów w Gracias.
TŁO WYDARZEŃ
Od 1997 roku Consejo Comunal Indígena (Wspólnotowa Rada Indiańska – reprezentująca interesy ludności rdzennej) i Rady wielu innych indiańskich społeczności są w stanie konfliktu z lokalnymi właścicielami ziemskimi, którzy uważają tubylcze ziemie za swoje własne. Narodowy Instytut Agrarny Hondurasu, ciało rządowe mające na celu wytyczanie rdzennych ziem, przyznał jednej ze społeczności Montaa Verde do niej pełne prawo. Jednak społeczność musi teraz bronić swoich praw przed właścicielami ziemskimi. Wielu przywódcom społeczności Monta-a Verde i członkom Consejo Comunal Indígena grozi się, są oni zastraszani przez ludzi powiązanych z właścicielami ziemskimi w Gracias, za sprawą których później wystosowuje się wobec nich fałszywe zarzuty, od zawłaszczenia ziemi (usurpación) do morderstwa.
Feliciano Pineda jest już piątym przywódcą społeczności Montaa Verde uwięzionym od rozpoczęcia sporu z właścicielami ziemskimi. Bracia Marcelino i Leonardo Miranda zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności w grudniu 2003 r. pod zarzutami morderstwa. Byli torturowani. Felipe Bejerano, wtedy wiceprzewodniczący Consejo Comunal Indígena oraz Luis Banítez, przewodniczący, zostali skazani pod zarzutami „kradzieży” i „zniszczenia mienia publicznego” (robo i da-os) na odpowiednio 27 i 14 miesięcy pozbawienia wolności. Luis Banítez był tam bity. W kwietniu 2003 r. obaj zostali uniewinnieni z powodu braku dowodów. Feliciano Pineda został również oskarżony o „kradzież” i „zniszczenie mienia publicznego”, jak również „nieumyślne zabójstwo” i „morderstwo” (homicidio y asesinato).
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:

  • wzywając do natychmiastowego wszczęcia śledztwa w sprawie czerwcowego ataku na Feliciano Pinedę i jego aresztowania, do podania jego wyników do wiadomości publicznej oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej;
  • wzywając rząd do zapewnienia ochrony żonie Feliciano;
  • wzywając władze do zapewnienia, że Feliciano Pineda zostanie natychmiast otoczony opieką lekarską;
  • wzywając do jego natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia, chyba że istnieją rzeczowe dowody świadczące o popełnieniu zarzucanych mu przestępstw;
  • wyrażając niepokój w sprawie używania systemu sprawiedliwości do nękania obrońców praw człowieka i wyrażając szczególną obawę o bezpieczeństwo innych członków Consejo Comunal Indígena i rad społecznych z Montaa Verde, którym również postawiono nieprawdziwe zarzuty.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
1. Minister Bezpieczeństwa
Dr. Oscar Alvarez 
Ministro de Seguridad, Ministerio de Seguridad Pública
Edificio Poujol, 4o piso, Col. Palmira (Blvd. Morazán)
Tegucigalpa, Honduras
Fax: + 504 220 4479
+ 504 220 4352
Forma grzecznościowa: Dear Minister/Estimado Se-or Ministro

2. Prokurator Generalny Republiki
Sr. Ramón Ovidio Navarro Duarte
Fiscal General de la República, Colonia Loma del Guijaro
Tegucigalpa, Honduras
Fax:  + 504 221 5667
Forma grzecznościowa: Dear Attorney General/Estimado Fiscal General

W razie wysyłania apeli po 25 lipca 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.