Irak: Uzbrojone grupy całkowicie pogardzają podstawowymi zasadami humanitaryzmu

Pod koniec jednego z najgorszych miesięcy pod względem ilości zabójstw dokonanych przez uzbrojone grupy od początku wojny w Iraku (marzec 2003 r.), Amnesty International skrytykowała nie stosowanie się ich do najbardziej podstawowych standardów prawa humanitarnego oraz stwierdziła, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla celowego zabijania cywilów, zakładników oraz dla tortur czy morderstw bezbronnych więźniów.

 

„Zachowanie osób wydających rozkazy albo popełniających te okrucieństwa jest całkowicie nie do przyjęcia” – powiedziała Amnesty International. „Nie ma krzty honoru ani bohaterstwa w zamachach bombowych, w których giną ludzie idący na modlitwy, czy w mordowaniu przerażonych zakładników. Wszyscy dopuszczający się takich czynów są tylko zwykłymi przestępcami, których działania podważają przysługujące im według nich prawo do postępowania w pewnych uzasadnionych przypadkach.”

 

W swoim 56-stronnicowym raporcie o Iraku: Z zimna krwią: Nadużycia uzbrojonych grup, Amnesty International zaznacza, że wielu Irakijczyków sprzeciwia się ciągłej obecności wojsk amerykańskich i sojuszniczych w ich kraju oraz temu, że sami żołnierze dopuszczają się poważnych nadużyć, w tym zabójstw cywilów i torturowania więźniów.

 

„Lecz nadużycia jednej strony nie mogą i nie usprawiedliwiają nadużyć drugiej strony” – dodała Amnesty International. „Jest to tym bardziej ważne w przypadku, gdy głównymi ofiarami stają się zwykli iraccy mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy starają się prowadzić spokojne, pokojowe życie. Wszystkie strony tego konfliktu mają obowiązek szanowania praw cywilów lub osób bezbronnych. Ci, którzy naruszają to zobowiązanie, bez względu na to, po czyjej są stronie, muszą zostać zmuszeni do zaprzestania swoich praktyk oraz muszą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.”

 

W raporcie, Amnesty International cytuje wypowiedź irackiego ministra z kwietnia bieżącego roku, o tym, że zabito 6.000 cywilów a ponad 16.000 zostało rannych w atakach uzbrojonych grup, do których doszło w przeciągu roku przed marcem 2005 r. Na dodatek ataki te są tak częste, a poziom bezpieczeństwa w państwie tak niski, że nie można podać dokładnej liczby ofiar; nie wspominając o konsekwencjach, z którymi wielu Irakijczyków będzie musiało sobie radzić w przyszłości. Raport przedstawia przypadki następujących nadużyć dokonanych przez uzbrojone grupy w Iraku w okresie dwóch lat:

 

  • Bezpośrednie ataki wymierzone przeciwko ludności cywilnej, których celem jest spowodowanie jak największej liczby ofiar śmiertelnych;
  • Masowe ataki, powodujące śmierć cywilów, w tym dzieci, oraz osób starszych;
  • Wybieranie za cel ataków siedzib ONZ, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i innych organizacji humanitarnych;
  • Porwania, uprowadzenia, tortury i zabójstwa;
  • Ataki skierowane przeciwko kobietom i dziewczętom, łącznie z masowymi lub bezpośrednimi atakami na działaczki organizacji kobiecych;
  • Zabójstwa pojmanych oficerów policji i wojskowych, po tym jak zostali oni złapani, rozbrojeni, a następnie zastrzeleni, gdy byli bezbronni.

 

„Wzywamy uzbrojone grupy do natychmiastowego zaprzestania wszystkich ataków przeciwko cywilom i innych nadużyć” – dodała Amnesty International. „Uzbrojone grupy, tak jak i inne strony konfliktu w Iraku, mają obowiązek stosować się do prawa międzynarodowego we wszystkich swoich działaniach oraz powinny być pociągane do odpowiedzialności za swoje czyny.”

 

Amnesty International prosi również przywódców religijnych i inne wpływowe osoby w Iraku o otwarte wystąpienie przeciwko niewybaczalnym zbrodniom oraz o wyjaśnienie, że żadne okoliczności nie usprawiedliwiają i nie pozwalają na zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

 

„Mamy głęboką nadzieję, iż publiczne wystąpienia tych liderów lub inne bardziej dyskretne metody sprzeciwu wszystko zmienią” – powiedziała Amnesty International. „Jeśli i my i oni się poddamy, to iraccy cywile jako pierwsi będą płacić za to wysoką cenę.”

Tematy