Iran: Alarmujący wzrost ilości egzekucji od wyborów

-W ciągu pięćdziesięciu kilku dni odnotowaliśmy przynajmniej 115 egzekucji, co daje średnią ponad dwóch egzekucji na dzień,- stwierdziła Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International. -Stanowi to znaczny wzrost, nawet w porównaniu z zatrważająco wysoką ilością egzekucji, które od tak dawna stanowią stały element walki z prawami człowieka w Iranie.-
Od początku 2009 roku do 12 czerwca, Amnesty International odnotowała przynajmniej 196 egzekucji, co stawia Iran na drugim miejscu na świecie za Chinami pod względem ilości wykonanych egzekucji. 115 egzekucji, które zostały przeprowadzone od czasu wyborów prezydenckich w dniu 12 czerwca, obejmuje 14 egzekucji w dniu 2 lipca, 20 w dniu 4 lipca, 13 w dniu 14 lipca oraz dalsze 24 egzekucje w dniu inauguracji – 5 sierpnia.
-Co zrozumiałe, w ciągu ostatnich tygodni uwaga świata była skupiona na brutalnych próbach tłumienia masowych i przeważnie pokojowych protestów przez irańskie władze. Protesty te odbywały się po ogłoszeniu powszechnie kwestionowanych oficjalnych wyników wyborów prezydenckich,- powiedziała Irene Khan. -Jednakże, jak pokazują te niepokojące liczby, nie miała miejsce żadna poprawa w sferze wcześniej obecnych nadużyć praw człowieka – a raczej stało się coś odwrotnego.-
Amnesty International uważa, że rzeczywista liczba egzekucji jest prawie na pewno wyższa nawet od liczby, którą byliśmy w stanie zarejestrować – a która została opracowana na podstawie oficjalnych źródeł irańskich, medialnych i innych. Większość osób, na których wykonano egzekucje, zostało skazanych za przemyt narkotyków lub podobne wykroczenia. Osoby, które zostały powieszone, to mężczyźni w wieku od 20 do 50 lat, lecz grupa ta obejmuje również przynajmniej dwie kobiety. Znana jest tożsamość tylko niektórych ofiar. Co szczególnie niepokojące, władze nie podały danych żadnego z 24 więźniów straconych w dniu 5 sierpnia w Więzieniu Rejai Shahr w mieście Karadż. Ujawniono tylko, że zostali straceni za przewinienia związane z narkotykami.
-Sytuacja jest potworna, a pogarsza ją fakt, że wszystkie lub prawie wszystkie osoby, na których wykonano egzekucje, prawdopodobnie nie miały rzetelnych procesów, co stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego-, stwierdziła Irene Khan.
Osoby oskarżone o przewinienia związane z narkotykami lub inne poważne przestępstwa, są przeważnie przetrzymywane przez długi okres czasu przed procesem w więzieniu, gdzie są rutynowo bite, a dostęp do prawnika otrzymują, jeśli w ogóle, dopiero w momencie rozpoczęcia procesu.
-W roku ubiegłym i w roku 2008, zdecydowana większość państw członkowskich ONZ wezwała do światowego moratorium na egzekucje, co stanowi odzwierciedlenie światowego trendu w kierunku znoszenia kary śmierci,- powiedziała Irene Khan. -Dlatego też przyszedł najwyższy czas, aby irańskie władze przestały powstrzymywać ten trend i zaczęły wypełniać swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowych praw człowieka.-
Kontekst
Przyjęcie Rezolucji 62/149 w grudniu 2007 i 63/168 w grudniu 2008, wzywających do moratorium na wykonywanie kary śmierci podczas 62. i 63. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oznacza, że zdecydowana większość państw członkowskich ONZ z wszystkich regionów świata popiera moratorium na stosowanie kary śmierci. W roku 2008, rezolucję współtworzyło 89 państw, było 106 głosów za, 46 przeciw, a 34 państwa wstrzymały się od głosu. Od głosu wstrzymało się osiem państw należących do Ligi Państw Arabskich.
tłum. B. Kumanek