Iran: Ofiary gwałtu i tortur ponownie zagrożone

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele władzy sądowniczej przeprowadziły nalot, a następnie zamknęły biura komitetu założonego przez Mahdi-ego Karroubi-ego. Komitet ten miał za zadanie zbierać informacje o torturach i innych nadużyciach, których dopuszczono się wobec zatrzymanych w czasie protestów bojkotujących wyniki wyborów prezydenckich z 12 czerwca.
Komitet założony przez Mehdi-ego Karroubi-ego i popierany przez Mirę Hosseina Mousavi-ego, który podobnie jak Karroubi był jednym z czterech kandydatów dopuszczonych do uczestniczenia 12 czerwca w wyborach prezydenckich, otwarcie oskarżał siły bezpieczeństwa o stosowanie gwałtu i tortur wobec ludzi zatrzymanych za protestowanie przeciw oficjalnym wynikom wyborów.
Urzędnicy sądowi zadecydowali również o zamknięciu Zrzeszenia na rzecz Ochrony Praw Więźniów (Association for the Defence of Prisoners Rights), które również zajmowało się opracowywaniem informacji o torturach i nadużyciach siły w stosunku do zatrzymanych. Zrzeszenie zostało założone przez Emaddedina Baghi-ego, aktywistę walczącego o prawa człowieka.
Działając z rozkazu Prokuratora Generalnego, urzędnicy sądu wynieśli komputery, akta i archiwa, następnie wymusili zamknięcie komitetu założonego przez dwóch kandydatów na prezydenta. Rzekomo, komitet dostarczył ostatnio do parlamentarnego komitetu informacje umożliwiające rozpoczęcie śledztwa w sprawie nadużyć.
Przejęte archiwa zawierały informacje pozwalające urzędnikom sądowym na zidentyfikowanie wcześniej zatrzymanych, którzy ze względu na obawy przed represjami i torturami, zdecydowali się zeznawać przy zasztrzeżeniu poufności.
We wtorek, 8 września doradcy Mir Hosseina Mousavi-ego i Mehdi-ego Karroubi-ego, odpowiednio Alireza Beheshti i Morteza Alviri, zostali zatrzymani. Tego samego dnia urzędnicy sądu przeprowadzili nalot na Zrzeszenie na rzecz Ochrony Praw Więźniów, zajmując archiwa zrzeszenia i nakazując jego zamknięcie. Władze zarządziły przymusowe zamknięcie biur Mehdi-ego Karroubi-ego i jego partii Etemad-e Melli. Zatrzymano również Mohammada Davari-ego, redaktora naczelnego Saham News, strony internetowej, na której ukazywały się publikacje tejże partii.
,,Najwyższy Przywódca musi sam wyjść z interwencją i zagwarantować, że poważne nadużycia siły, których dopuszczono się wobec protestujących przeciwko wynikom wyborów, nie będą ukrywane- powiedziała Irene Khan. -W szczególności trzeba zapewnić pełną ochronę ofiarom gwałtów, tortur i innych rodzajów nadużywania siły przed prześladowaniami lub dalszymi przejawami podobnych nadużyć.-
Amnesty International nie przestaje ponaglać Najwyższego Przywódcę Alego Chamenei-ego, aby zaprosił do Iranu międzynarodowych ekspertów, np. Specjalnych Wysłanników ONZ ds. tortur i spraw nadzwyczajnych oraz przyspieszonych i samowolnych egzekucji, w celu przeprowadzenia niezależnego śledztwa.