IRAN Reza Abbasi (m), obrońca praw człowieka

Pilna Akcja numer: PA 06-09-04
AI Index: ASA 13/101/2006

Obrońca praw człowieka Reza Abbasi, członek mniejszości azersko-tureckiej (która niekiedy określa się sama jako Azerbejdżan) jest przetrzymywany w mieście Zenjan w północno-zachodnim Iranie od 27 czerwca. Grożą mu tam tortury i złe traktowanie. Jego proces, który zdaje się nie być prowadzony w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu, trwa. Może on być więźniem sumienia, przetrzymywanym wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, w tym za działalność w obronie praw człowieka.

Abbasi jest członkiem ASMEK (Stowarzyszenie dla Obrony Azerskich Więźniów Politycznych) oraz Irańskiego Stowarzyszenia Absolwentów, organizacji aktywnej w promowaniu demokracji i praw człowieka. Wedle doniesień został aresztowany 27 czerwca, kiedy odmówił stawienia się na ustne wezwanie do ośrodka przesłuchań Ministerstwa Wywiadu. Uważa się, że jest przetrzymywany w centralnym Więzieniu w Zenjanie. Według doniesień biuro Ministerstwa Wywiadu w Zenjanie wielokrotnie nękało rodzinę Rezy Abbasi, m. in. kilkakrotnie wzywając na przesłuchanie jego wiekowych rodziców.

Najprawdopodobniej 5 września Reza Abbasi stanął przed Pierwszym Oddziałem Sądu Rewolucyjnego w Zenjanie, podczas zamkniętego posiedzenia, w którym nie uczestniczyli jego obrońca i rodzina. Następne zamknięte posiedzenie odbyło się 11 września, tym razem w obecności obrońcy, który później przekazał, że Reza Abbasi był przepytywany odnośnie swojej działalności w różnych organizacjach studenckich oraz w ASMEK. Stawiane mu zarzuty obejmują najprawdopodobniej „obrażanie Przywódcy [Islamskiej Republiki Iranu]” oraz „propagandę przeciwko systemowi”. Wyroku sądu należy się spodziewać w ciągu tygodnia.

Aresztowanie Rezy Abbasi nastąpiło po fali demonstracji, jaka przetoczyła się przez w większości azersko-tureckie tereny w maju 2006 r. w związku z publikacją 12 maja przez państwową gazetę „Iran” karykatury, którą wielu Azero-Turków uznało za obraźliwą. Aresztowanie nastąpiło tuż przed odbywającym się 30 czerwca corocznym zjazdem w Zamku Babek, gdzie zjeżdżają tysiące Azero-Turków by świętować rocznice narodzin Babeka Khorramdina, który żył w dziewiątym wieku i jest przez tę społeczność uważany za bohatera. Te zjazdy wielokrotnie już spotykały się z oporem irańskich władz, a w tym roku służby bezpieczeństwa przeprowadziły najprawdopodobniej serię aresztowań, by uniemożliwić uczestnictwo w uroczystości niektórym osobom (dalsze informacje na stronie:http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130742006-open&of=ENG-IRN).

TŁO WYDARZEŃ

Wedle doniesień w trakcie i po demonstracjach z maja 2006 r. aresztowano setki osób. Część z nich była najprawdopodobniej torturowana, w wyniku czego niektórzy wymagali hospitalizacji. 23 maja zawieszono wydawanie gazety, a redaktora naczelnego i autora karykatury aresztowano. Azerskie źródła donoszą, że dziesiątki ludzi zostały zabite, a setki ranione przez służby bezpieczeństwa. Służby bezpieczeństwa zaprzeczyły, jakoby ktokolwiek zginął, chociaż 29 maja jeden z oficerów policji przyznał, że cztery osoby zginęły a 43 zostały ranne w mieście Naqada.

Wedle doniesień ASMEK zostało założone w 2002 r. Czterech z jej członków założycieli, w tym Reza Abbasi, było najprawdopodobniej aresztowanych w kwietniu 2004 r. w związku ze swoją działalnością.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

  • wyrażając zaniepokojenie, że Reza Abbasi mógł zostać aresztowany wyłącznie za swoją działalność w obronie praw człowieka;
  • wzywając władze do zapewnienia, że nie jest torturowany bądź źle traktowany i do umożliwienia mu natychmiastowego dostępu do wybranego przezeń obrońcy oraz pomocy medycznej, jakiej by potrzebował;
  • wzywając władze do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, o ile nie zostaną mu postawione zarzuty popełnienia przestępstwa oraz nie zostanie przeprowadzony szybki i sprawiedliwy proces;
  • pytając władze o informacje na temat przyczyn aresztowania i stawianych mu zarzutów;
  • wyrażając obawy o bezpieczeństwo jego rodziny, który była najprawdopodobniej nękana przez władze i domagając się zapewnienia im ochrony niezbędnej dla ich bezpieczeństwa.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
NA ADRES:

1. Przywódca Republiki Islamskiej
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader, Shoahada Street, Qom, Islamic Republic of Iran
Faks: + 98 251 774 2228
(proszę zaznaczyć
-FAO the Office of His Excellency, Ayatollah al
Udhma Khamenei-)
Email: [email protected] lub [email protected]
Forma grzecznościowa: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo

2.Przewodniczący Władzy Sądowniczej
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: przez stronę internetową: www.iranjudiciary.org/feedback_en.html
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency

W razie wysyłania apeli po 24 października 2006 r. prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy