Izrael/Liban: Celowe ataki Hezbollahu na izraelską ludność cywilną.

MDE 02/026/2006

Jak wynika z najnowszych doniesień Amnesty International, celowe ataki na izraelską ludność cywilną, których dopuszczał się Hezbollah w trakcie ostatnio zakończonego konfliktu zbrojnego, stanowią poważne pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego, graniczące ze zbrodniami wojennymi.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze publikacje organizacji, dotyczące izraelskich ataków na libańską infrastrukturę cywilną, sytuacja w regionie wskazuje na palącą potrzebę wszczęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych wszechstronnego i niezależnego śledztwa wokół naruszeń, popełnionych przez obie strony konfliktu.

Podczas trwającego miesiąc konfliktu, Hezbollah wystrzelił w kierunku północnego Izraela prawie 4 000 rakiet, zabijając przy tym 43 cywilów, poważnie raniąc 33 innych oraz zmuszając setki tysięcy ludzi do ucieczki i szukania schronienia poza miejscem zamieszkania. Jedna czwarta wszystkich wystrzelonych rakiet – w tym tych, zawierających tysiące metalowych kulek łożyskowych – była wymierzona w obszary miejskie.

W czasie rozmów z Amnesty International Hezbollah przekonywał, iż ataki rakietowe na północny Izrael były odpowiedzią na izraelską napaść na cywilną ludność Libanu i w założeniu miały ją powstrzymać.

”Skala ataków Hezbollahu na izraelskie miasta i wioski, masowy a zarazem mało precyzyjny zasięg użytej broni oraz oświadczenia przywódców o rozmyślnym obraniu za cel obszarów, zamieszkiwanych przez cywili, wyraźnie dowodzą, iż Hezbollah świadomie naruszył prawo wojny” – skomentowała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.

”Fakt, iż Izrael również dopuścił się poważnych naruszeń tego prawa, absolutnie nie usprawiedliwia aktów przemocy, popełnianych przez Hezbollah. Ludność cywilna nie może płacić ceny za bezprawne działania żadnej ze stron.”

Opracowanie „Pod ostrzałem – ataki Hezbollahu na północny Izrael” jest oparte na badaniach terenowych Amnesty International w Izraelu i Libanie, wywiadach z ofiarami, oficjalnych oświadczeniach i rozmowach z przedstawicielami rządów obu krajów oraz liderami Hezbollahu.

Opracowanie Amnesty International zawiera dowody na:

  • Wystrzelenie przez Hezbollah 900, znanych z braku precyzji rakiet typu katiusza w kierunku obszarów miejskich północnego Izraela ze świadomością naruszenia zasady prawa międzynarodowego, mówiącej o wyraźnym rozdziale celów cywilnych i militarnych;
  • Użycie przez Hezbollah zmodyfikowanych rakiet typu katiusza, wypełnionych metalowymi kulkami łożyskowymi w celu zwiększenia potencjalnej liczby zabitych i rannych; jedna z takich rakiet zabiła ośmiu pracowników kolei;
  • Świadome, odwetowe ataki, wymierzone w ludność cywilną, naruszające zakaz bezpośrednich działań zbrojnych i odwetowych, skierowanych przeciw cywilom, do których przyznaje się w swym oświadczeniu Hasan Nasrallah oraz inni liderzy Hezbollahu;
  • Ucieczkę cywilów z północnego Izraela oraz istnienie schronów, zapobiegających kolejnym przypadkom śmiertelnym niż 43 odnotowane dotychczas.

“W konflikcie pomiędzy Izraelem a Hezbollahem cierpienia ludności cywilnej obu stron są nieustannie ignorowane przez bezkarnych sprawców wydarzeń. Jeżeli zasady prowadzenia wojny mają nadal być lekceważone, należy niezwłocznie podjąć kroki prawne, aby pociągnąć do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych oraz zadośćuczynić ich ofiarom” – stwierdziła Irene Khan.

Amnesty International wzywa Organizację Narodów Zjednoczonych do wszczęcia obszernego, niezależnego oraz niezawisłego śledztwa w kwestii pogwałceń międzynarodowego prawa humanitarnego przez obie strony konfliktu. Należy zbadać zwłaszcza wpływ konfliktu na ludność cywilną oraz uwzględnić konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców, zgodnie z regułami prawa międzynarodowego, a także zadbać o przyznanie ofiarom zadośćuczynienia.

Amnesty International w swoich kolejnych publikacjach poruszy inne aspekty tego konfliktu, w tym zarzuty, że Hezbollah posłużył się Libańczykami jako wymówką do ataku na Izrael oraz opisy ataków izraelskich wojsk, które spowodowały poważne straty w ludziach.

Kopia dokumentu „Pod ostrzałem – ataki Hezbollahu na północny Izrael” jest dostępna w języku angielskim na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engmde020252006

Tłumaczenie: Dagmara Łata

Tematy