Jemen – Obawa o bezpieczeństwo/ przetrzymywanie w odosobnieniu/ obawa o stan zdrowia

Wedle doniesień podczas pobytu w areszcie znacznie pogorszył się stan zdrowia czternastoletniego Ibrahima al-Saianiego: zaczął tracić pamięć, trzęsą mu się ręce i nie jest w stanie wyraźnie mówić. Rodzicom Ibrahima al-Saianiego pozwolono odwiedzić go po raz pierwszy w sierpniu, a obecnie mają prawo do jednej wizyty w tygodniu. Pozostaje jednak w areszcie mimo, że nie postawiono mu zarzutów, nie postawiono przed sądem i nie ma dostępu do pomocy prawnej.

 

Amnesty International przekazała swoje obawy w tej sprawie władzom Jemenu podczas misji do Jemenu, jaka miała miejsce na przełomie września i października 2005 r. i domagała się zapewnienia, że Ibrahim al-Saiani ma zapewnioną odpowiednią pomoc medyczną. Jemeńskie władze nie były w stanie potwierdzić, że jest on pod opieką lekarską. Przedstawiciele Amnesty International starali się o możliwość spotkania z Ibrahimem al-Saianim w więzieniu Sił Bezpieczeństwa Politycznego w Sana’a, jednak bezskutecznie.

 

Wedle doniesień Ibrahim al-Saiani został aresztowany 8 maja 2005 r., kiedy do jego domu w stolicy Jemenu Sana’a wpadła policja. Jest przetrzymywany w więzieniu Sił Bezpieczeństwa Politycznego w Sana’a i możliwe, że jest więźniem sumienia przetrzymywanym wyłącznie z powodu przynależności do społeczności Zaidi. Od rozpoczęcia kierowanej przez Stany Zjednoczone inwazji na Irak w 2003 r. zwolennicy zaidzkiego duchownego Hussain Badr al-Din al-Huthi wykrzykiwali antyamerykańskie i antyizraelskie hasła po piątkowych modlitwach. Doprowadziło to do akcji sił bezpieczeństwa, podczas których aresztowano prawdopodobnie setki Zaidi. 25 września prezydent ´Ali ´Abdullah Saleh ogłosił ułaskawienie dla zwolenników al-Huthi, ale setki Zaidi pozostają w więzieniach bez postawienia zarzutów i procesów.

 

Kilka organizacji pozarządowych oraz rodzina chłopca zaapelowały do prezydenta Jemenu o interwencję w tej sprawie.

 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

 

  • wzywając władze do zapewnienia Ibrahimowi al-Saianiemu natychmiastowego dostępu do pomocy medycznej, prawnika oraz rodziny;
  • wzywając władze do zapewnienia, że Ibrahim al-Saiani nie jest torturowany ani źle traktowany;
  • przypominając władzom, że Jemen jest stroną Konwencji o Prawach Dziecka, w tym artykułu 37 (b), która wymaga od państw-stron, by zapewniły, że „żadne dziecko nie może zostać pozbawione wolności nielegalnie i samowolnie”;
  • wzywając do natychmiastowego uwolnienia Ibrahima al-Saianiego, o ile jest on przetrzymywany wyłącznie z powodu pokojowego wyrażania poglądów, bądź przynależności do społeczności Zaidi.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

 

1. Prezydent

His Excellency General ´Ali ´Abdullah Saleh

President of the Republic of Yemen

Sana’a

Republic of Yemen

Faks: + 967 127 4147

Forma grzecznościowa: Your Excellency /

Wasza Ekscelencjo

 

2. Premier

Abd al-Qader Bajamal

Prime Minister of the Republic of Yemen

Sana’a

Republic of Yemen

Faks: +967 1 274 662

Forma grzecznościowa: Your Excellency /

Wasza Ekscelencjo

 

W razie wysyłania apeli po 12 grudnia 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

 

Tematy