Kamerun: Papież powinien potępić karanie homoseksualizmu

Kameruński kodeks karny karze wszelkie przejawy homoseksualizmu w tym kraju.
Amnesty International udokumentowało aresztowania i zatrzymania kilkudziesięciu mężczyzn i kobiet, które przez ostatnie 3 lata zostały ukarane karą więzienia lub grzywną za niezgodne z prawem kontakty seksualne z osobami tej samej płci.
– Papież podczas tej niezwykle ważnej podróży do Kamerunu powinien bardzo jasno przedstawić stanowisko Kościoła, które sprzeciwia się wszelkiego rodzaju atakom oraz ściganiu osób o odmiennej orientacji seksualnej, a także wezwać rząd Kamerunu do zmiany ustawodawstwa w tym zakresie – powiedziała Tawanda Hondora, Dyrektor Programowa Amnesty International ds. Afryki.
Stolica Apostolska podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2008 roku wyraziła się iż – każda oznaka niesprawiedliwej dyskryminacji osób homoseksualnych powinna być zaprzestana, dlatego nawołuje do zniesienia kar prawnych wymierzonych przeciwko nim.-
Amnesty International oraz inne organizacje walczące o prawa człowieka wystosowały dziesiątki apeli do władz Kamerunu, organizacji religijnych oraz kameruńskich mediów o poszanowanie oraz ochronę praw człowieka wszystkich ludzi w Kamerunie bez względu na ich orientacje seksualną.
W grudniu 2005 roku jeden z wyższych dostojników Kameruńskiego Kościoła Rzymsko-Katolickiego został zarejestrowany przez lokalne media jak publicznie potępiał homoseksualizm. Od tego czasu wiele osób było na tym tle ściganych.
– Od tego czasu dziesiątki mężczyzn i kobiet zostało zatrzymanych tylko i wyłącznie za ich faktyczne lub domniemane relacje seksualne z osobami tej samej płci – co jest zwyczajnie niedopuszczalne. Mamy nadzieję, że Papież wyrazi się jasno w tej kwestii w swoich rozmowach z rządem, liderami Kościoła i wieloma wiernymi podczas swojej wizyty – powiedziała Tawanda Hondora.
W czwartek Papież będzie uczestnikiem spotkania z członkami Specjalnej Rady dla Afryki podczas Synodu Biskupów w Nuncjaturze Apostolskiej w Jaunde.
Tło:
Karanie osób ze względu na ich orientację seksualną narusza międzynarodowe oraz regionalne traktaty dotyczące praw człowieka, które Kamerun ratyfikował.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych chroni prawo do wolności bez dyskryminacji (artykuły 2 i 26), prywatności (artykuł 17), wolności wyznania (artykuł 18) oraz do wolności opinii (artykuł 19). Afrykańska Karta Praw Człowieka i Obywatela gwarantuje w artykule 2 wolność od dyskryminacji.
W marcu 2006 roku dwoje mężczyzn zostało aresztowanych i oskarżonych o zaangażowanie w relacje homoseksualne. Zatrzymani byli przetrzymywani w areszcie w Nlongkak do 31 sierpnia 2007 kiedy to zostali przetransportowani do więzienia.
Podczas przebywania w areszcie zatrzymani poddawani byli badaniom analnym w celu zdobycia informacji o ich rzekomych aktach seksualnych. Tego rodzaju badania nie ma żadnych medycznych podstaw przez co gwałci zakaz stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Mężczyźni pojawili się w sądzie 23 listopada 2007 roku i nie przyznali się do stawianych im zarzutów. 13 marca 2008 roku, sąd uznał ich winnymi utrzymywania stosunków homoseksualnych i skazał ich na 6 miesięcy więzienia oraz karę grzywny wynoszącą 25 000 franków (około 44$). Oboje zostali zwolnieni krótko po procesie, ponieważ spędzili już więcej niż 6 miesięcy w areszcie.