KOLUMBIA – Obawa o bezpieczeństwo/ groźby śmierci

  • Mario de Jesús Castaneda (m) przewodniczący kolumbijskiej Konfederacji Związków Zawodowych (Central Unitaria de Trabajadores, CUT) w departamencie Huila

Amnesty International poważnie obawia się o bezpieczeństwo Mario de Jesúsa Castanedy, przewodniczącego kolumbijskiej Konfederacji Związków Zawodowych (Central Unitaria de Trabajadores, CUT) w departamencie Huila, po tym jak grożono mu śmiercią.

22 września list zaadresowany do Mario de Jesúsa Castanedy został przesłany do biura CUT w Neivie, w departamencie Huila. Napisany na maszynie list był podpisany przez Centralny Blok Bolivara (Bloque Central Bolívar), należący do Zjednoczonych Sił Samoobrony Kolumbii (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC). Napisano w nim: „Pragniemy ci dziś przypomnieć, że od jakiegoś czasu irytuje nas twój wulgarny stosunek do rządu.” … „Działamy na rzecz pokoju i kiedy nadarzy się okazja, zrobimy to, co obiecywaliśmy osobom takim jak ty i innym rewolucyjnym związkowcom szkalujących każdy rząd i szanowanych ludzi” … „Jak na razie będziemy efektywnie kontynuować nasze działanie i nie spoczniemy, dopóki te tereny nie zostaną oczyszczone z ludzi tobie podobnych. Wyjedź, zamilknij albo będziemy działać.”

Według doniesień, 20 września policjanci przeszukali Mario de Jesúsa Castanedę na przystanku autobusowym w Neivie. Został zatrzymany na ok. 50 minut a w tym czasie policjanci podobno zrobili kopie dokumentów, które miał przy sobie. Dokumenty miały zawierać informacje na temat domniemanego gwałtu na kobiecie dokonanego przez członków organizacji paramilitarnej. Mario de Jesús Castaneda zbierał je, aby móc złożyć oficjalną skargę władzom. Obawy o jego bezpieczeństwo są jeszcze większe zważywszy na fakt, że w przeszłości osoby zgłaszające naruszenia praw człowieka przez siły bezpieczeństwa lub ich paramilitarnych sojuszników często same stanowiły cele poważnych naruszeń tych praw.

TŁO WYDARZEŃ
Działacze związkowi w Kolumbii są niezwykle narażeni na łamanie praw człowieka, szczególnie przez siły bezpieczeństwa oraz oddziały paramilitarne wspierane przez armię. Za łamanie praw człowieka wśród członków związków zawodowych odpowiedzialni byli w ostatnich latach także partyzanci.
Wiele naruszeń praw człowieka wśród związkowców ma miejsce podczas sporów pracowniczych. Są oskarżani o wywrotowe poglądy przez siły bezpieczeństwa i ich paramilitarnych sojuszników, co często prowadzi do poważnych naruszeń praw człowieka. Z powodu swojej działalności są mordowani, „znikają” i grozi im się śmiercią. Jak podają raporty związków zawodowych, w tym roku w Kolumbii zamordowanych zostało 37 działaczy.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:

– wyrażając obawę o bezpieczeństwo Mario de Jesúsa Castanedy, przewodniczącego kolumbijskiej Konfederacji Związków Zawodowych (Central Unitaria de Trabajadores, CUT) w departamencie Huila;
– wzywając do wszczęcia bezstronnego śledztwa w sprawie gróźb śmierci pod adresem  Mario de Jesúsa Castanedy oraz do ukarania osób za nie odpowiedzialnych i do upublicznienia wyników tego śledztwa;
– wzywając kolumbijskie władze do rozpoczęcia działań zalecanych przez Mario de Jesúsa Castanedę i CUT, które zapewniłyby bezpieczeństwo jemu oraz innym członkom CUT w departamencie Huila;
– wzywając władze do natychmiastowego rozpoczęcia działań, w celu zlikwidowania grup paramilitarnych, zgodnie z deklaracjami rządu oraz zaleceniami ONZ i innych organizacji  międzyrządowych, oraz do zerwania ich powiązań z siłami bezpieczeństwa.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
NA ADRES:

1. Prezydent Republiki Kolumbii
Senor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República,
Palacio de Nari-o, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia
Fax:  + 57 1 337 5890
Zwrot grzecznościowy:  Excmo. Sr. Presidente Uribe/ Dear President Uribe/Szanowny Panie Prezydencie

2. Wiceprezydent
Vicepresidente de la República de Colombia
Dr. Francisco Santos Calderón
Vicepresidencia, Carrera 8A No 5-57,Bogotá, Colombia
Fax:  + 57 1 565 7682
Zwrot grzecznościowy:  Excelentísimo Sr. Vicepresidente/ Dear Vice-President/Szanowny Panie Wiceprezydencie

W razie wysyłania apeli po 12 listopada 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy