Komisarz UE odwiedza wyspę-obóz dla uchodźców

Unia Europejska musi wywrzeć nacisk na Włochy, by zapewniły przestrzeganie praw człowieka na Lampedusie. Apel ten został wystosowany w przeddzień wizyty wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej na włoskiej wyspie.
W liście do komisarza Barrota (dostępny pod adresem: www.amnesty-eu.org) Amnesty International wyraża zaniepokojenie traktowaniem osób ubiegających się o status uchodźcy i imigrantów na Lampedusie, w następstwie wydanego ad hoc styczniowego dekretu włoskiego ministra spraw wewnętrznych.
-Decyzja włoskich władz o przetrzymywaniu imigrantów i osób ubiegających się o status uchodźców na Lampedusie przez cały czas trwania postępowania, zamiast przewożenia ich na kontynent ma negatywny wpływ na przestrzeganie praw człowieka.- powiedział Nicolas Beger, dyrektor biura Amnesty International przy Unii Europejskiej.
-Obecna sytuacja na Lampedusie hamuje proces budowania przez Unię Europejską rzeczywistej przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa opartej na poszanowaniu podstawowych praw.- dodał Beger.
Amnesty International otrzymała niedawno pozwolenie na wstęp do centrów zatrzymań na Lampedusie. Organizacja jest zaniepokojona brakiem dostępu do sprawiedliwych procedur o stutus uchodźcy, bezprawnym przetrzymywaniem, nieludzkimi warunkami oraz brakiem bezpieczeństwa w trakcie wydalania imigrantów z terytorium kraju.
W ostatnich miesiącach, w znacznie przepełnionym ośrodku wybuchły dwa pożary. Panujące tam warunki dalekie są od międzynarodowych standardów praw człowieka.
Komisja Europejska słusznie dostrzegła pilną potrzebę rozwiązania tego problemu. Komisarz Barrot musi zbadać czy nowy układ, ustanowiony przez włoskie władze, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i Kartą Praw Podstawowych.
Amnesty International apeluje do komisarza Barrota by wezwał włoskie władze do:

  • przywrócenia systemu szybkiego przewożenia imigrantów i osób ubiegających się o status uchodźcy z Lampedusy na kontynent na czas trwania postępowania wraz z pełnym zapewnieniem im zabezpieczeń proceduralnych oraz dostępem do pomocy prawnej;
  • respektowania praw imigrantów i osób ubiegających się o status uchodźcy w trakcie procedury wydalania ich z terytorium kraju.

tłum. Gabrysia Cichowicz