Konkurs dla aktywistów i aktywistek Amnesty International

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny przesłać pracę konkursową, która nawiązuje do motywu podróży migrantów/migrantek i uchodźców/uchodźczyń w jednej z dwóch kategorii:
1. Esej – dziennik z podróży,
2. Praca plastyczna.
Główną nagrodą dla 2 osób jest wyjazd na obóz dla aktywistów i aktywistek, który odbędzie się w lipcu 2012r. na Lampedusie.
Termin nadsyłania prac: 18 maja 2012 roku.
W Konkursie mogą wziąć udział aktywiści i aktywistki Amnesty International, którzy spełniają wszystkie następujące warunki:
– zapoznali się z treścią regulaminu i akceptują go w całości i bezwarunkowo;
– należą do Stowarzyszenia Amnesty International;
– ukończyli 18 lat w dniu rozpoczęcia konkursu;
– znają język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Proszę zapoznać się z załączonym Regulaminem, który zawiera formularz zgłoszeniowy.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres: natalia.olchawa(at)amnesty.org.pl.
Więcej informacji na temat sytuacji migrantów i uchodźców przedostających się do Europy można znaleźć na stronach:
www.amnesty.org
www.amnesty.org.pl
www.amnesty.eu
www.ecre.org
www.unhcr.org
assembly.coe.int