Konsultacje w sprawie praw seksualnych i reprodukcyjnych

Konsultacje w sprawie stanowiska Amnesty dotyczącego prawa do aborcji

 

Na spotkaniu Rady Międzynarodowej (ICM) w 2005 r. wezwano do konsultacji, edukacji i podnoszenia świadomości w kwestii możliwych stanowisk AI dotyczących aborcji. Zdecydowano o udostępnieniu odpowiednich materiałów wszystkim sekcjom i grupom lokalnym w celu przedyskutowania tematu przed i w trakcie ich Dorocznych Spotkań Generalnych.

 

Rada Międzynarodowa (ICM) zdecydowała także, że trzy kwestie dotyczące aborcji:

 – zalegalizowanie aborcji;

– dostęp do dobrej jakości usług medycznych w przypadku powikłań po zabiegu;

– zgodna z prawem, bezpieczna i osiągalna aborcja w przypadku gwałtu, przemocy seksualnej, kazirodztwa oraz zagrożenia życia kobiety)

powinny podlegać dyskusji podczas Forum Prezesów w czerwcu 2006r.

 

Rada Międzynarodowa zdecydowała następnie, że za zgodą Forum Prezesów, Międzynarodowy Komitet Wykonawczy (IEC) zdecyduje do końca 2006 roku, biorąc pod uwagę rekomendacje i wyniki procesu konsultacji, czy przyjąć stanowisko wobec wyżej wymienionych kwestii aborcji.

 

Niniejsze materiały mają pomoc w przeprowadzeniu  procesu konsultacji, edukacji, podnoszenia świadomości w dziedzinie aborcji. Sekcja Polska podejmie stanowisko w kwestii aborji podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w maju w Lublinie.

 

Materiały pomoce – umieszczone są w folderze -SRR- po lewej stronie.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Kingi Dąbrowskiej [email protected]

 

Tematy