Kontynuacja PILNEJ AKCJI nr 151/08 – IRAN – Zagrożenie torturami / Więźniowie sumienia

Po trwającym 3 tygodnie zatrzymaniu Mojtaba Hussein został zwolniony za kaucją w wysokości 20.000 USD. Zarzuca mu się -działalność przeciwko religii państwowej-. Nie ustalono jeszcze daty rozprawy. Przebywa w domu, ale pod ścisłym nadzorem policji.
Mojataba Hussein został aresztowany razem z ojcem, bratem i siostrą 11 maja w Shirazie, w południowo-zachodniej prowincji Fars. Jego krewni zostali zwolnieni jeszcze tego samego dnia, ale Mojtaba Hussein był przez 3 tygodnie więziony w nieznanym miejscu bez postawienia zarzutów i bez możliwości kontaktu z rodziną. Policja powiedziała tylko jego rodzinie, że ,,Mojtaba musi pozostać w więzieniu, gdyż nie jest skłonny do współpracy-. W czasie zatrzymania policja skonfiskowała wszystkie książki, płyty CD, komputery i drukarki jakie były w posiadaniu rodziny Hussein.
Mężczyzna i ciężarna kobieta aresztowani w kwietniu w mieście Amol (będący, jak się później okazało, małżeństwem) także zostali zwolnieni. Natomiast Arash i Mahmoud Matin aresztowani 13 maja w Shirazie nadal są przetrzymywani w nieznanym miejscu bez postawienia zarzutów.
31 maja aresztowano kolejną osobę nawróconą na chrześcijaństwo – Mohsena Namvara. Tak jak pozostali Namvar wydaje się być więziony wyłącznie z powodu swoich przekonań religijnych, co oznaczałoby, że jest więźniem sumienia. Namvara aresztowano w jego domu w Teheranie. Żaden z 8 uczestniczących w aresztowaniu policjantów nie podał mu powodu zatrzymania. Zarekwirowano jego komputer, drukarkę, płyty CD, książki i pieniądze. Nie wiadomo gdzie jest przetrzymywany. Aresztowano go już wcześniej – w 2007 r. za udzielanie chrztu muzułmanom nawracającym się na chrześcijaństwo. Wówczas torturowano go za pomocą prądu, wskutek czego nie mógł chodzić i musiał przejść operację pleców po uwolnieniu. Choć odzyskał zdolność chodzenia długotrwałe siedzenie lub stanie jest dla niego bolesne.
W tym samym dniu (11 maja), kiedy miało miejsce aresztowanie Husseina i jego rodziny, w Shirazie zatrzymano 8 innych chrześcijan nawróconych z islamu. Już ich zwolniono, ale oczekują na proces. Dwóm postawiono zarzut -działalności na szkodę islamu-, a pozostałym -działalności przeciwko bezpieczeństwu narodowemu-.
TŁO SPRAWY
Choć chrześcijaństwo jest w Iranie religią uznawaną przez władze, ewangelicy spotykają się często z represjami. Dotyczą one zwłaszcza tych osób, które nawróciły się na chrześcijaństwo z islamu. Odrzucenie islamu (apostazja) jest w prawie islamskim przestępstwem karanym śmiercią, o ile dana osoba nie nawróci się z powrotem na islam. W irańskim kodeksie karnym nie ma wprawdzie obecnie przepisów nt. apostazji, ale w irańskim systemie prawnym istnieje zasada, że w przypadku braku regulacji ustawowej na dany temat sąd ma obowiązek odwołać się bezpośrednio do prawa koranicznego. Co więcej irański parlament przygotowuje obecnie nowelizację kodeksu karnego, która już w sposób wyraźny przewiduje karę śmierci za apostazję.
Art. 23 irańskiej konstytucji stanowi, że: -Nikogo nie można zmuszać do ujawnienia swoich przekonań. Nikogo nie można niepokoić jedynie z powodu jego przekonań.- Z kolei art. 18 (1) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (którego Iran jest stroną) stanowi, że: -Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.-
Prosimy o wysyłanie apeli (po persku, angielsku, arabsku, francusku lub we własnym języku):
– wyrażających zaniepokojenie tym, że Mahmoud Matin, Arash i Mohsen Namvar są przetrzymywani prawdopodobnie jedynie z powodu swoich przekonań religijnych, co oznaczałoby, że są więźniami sumienia;
– wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego ich uwolnienia, chyba że niezwłocznie zostanie im postawiony zarzut o niekwestionowanie kryminalnym charakterze i będą mieli zapewniony sprawiedliwy proces;
– proszących o ujawnienie powodów ich zatrzymania i miejsca przetrzymywania;
– wzywających władze do zagwarantowania, że osoby te nie będą torturowane ani w żaden inny sposób źle traktowane oraz że będą miały dostęp do wybranego przez siebie prawnika, rodzin i niezbędnej pomocy medycznej;
– przypominających, że wolność wyznania jest zagwarantowana w irańskiej konstytucji oraz w art. 18 (1) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
ADRESACI APELI:
Przywódca Republiki Islamskiej
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Iran
Email: [email protected]
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Zwierzchnik Sądownictwa
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Iran
Email: [email protected] (w temacie proszę wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO:
Prezydent
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Iran
Email: [email protected]
lub poprzez stronę: www.president.ir/email
Dyrektor ds. Praw Człowieka
His Excellency Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, Iran
Faks: +98 21 3390 4986 (proszę próbować kilka razy)
Email: [email protected] (w temacie proszę wpisać: FAO Mohammad Javad Larijani)
[email protected] (w temacie proszę wpisać: FAO Mohammad Javad Larijani)
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: [email protected]
Prosimy wysyłać apele nie później niż do 22 lipca.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index: MDE 13/079/2008 (pierwotna akcja: MDE 13/076/2008)
Otrzymują: PAALL, PA2T, PA2M, PAM

Tematy