Kwestia praw człowieka musi stać się priorytetem: apel Amnesty International w związku z austriacką prezydencją w UE

W świetle pomówień wielu krajów członkowskich UE o zaangażowanie w bezprawne działania w związku z amerykańskimi strategiami antyterrorystycznymi, Amnesty International prosi, żeby w przeciągu pół roku nie pozostał cień wątpliwości, że aresztowania przypadkowych osób, potajemne więzienie ludzi, tortury i „zniknięcia” nie będą dłużej tolerowane.

 

„Jeśli UE chce przywrócić wiarygodność strategiom na rzecz praw człowieka, musi ona w pełni ponosić odpowiedzialność za swoje działania” – powiedział Dick Oosting, Dyrektor Biura Amnesty International w UE. „Ostatnio doszło do wielu pozytywnych zmian w zakresie stosunków zewnętrznych, jednak wciąż obowiązuje zakaz poruszania tematu przestrzegania praw człowieka przez kraje członkowskie UE”.

 

Zwalczanie terroryzmu oraz nielegalna imigracja stały się głównymi priorytetami w polityce UE, jednak sposób, w jaki te problemy są rozwiązywane pokazuje, iż istnieją poważne zaniedbania praw człowieka. „Gdy UE została skonfrontowana z przypadkami braku poszanowania dla praw człowieka w próbach działań antyterrorystycznych oraz z odrzuceniem ich i innymi bezprawnymi działaniami, schowała głowę w piasek” – dodał Oosting.

 

Amnesty International jest przekonana, że nadszedł czas, aby UE dogłębnie przeanalizowała swoje postępowanie dotyczące praw człowieka oraz przedstawia 10 sugestii dla austriackiej prezydencji w UE:

 

 1. Umożliwienie Agencji Praw Podstawowych UE zajęcie się sprawą przestrzegania praw człowieka przez kraje członkowskie.
 2. Potwierdzenie prymatu zasad praw człowieka poprzez zapewnienie, że wszystkie kraje członkowskie przestrzegają praw człowieka w swoich próbach walki z terroryzmem oraz dopilnowanie, aby wszystkie kraje członkowskie ratyfikowały Protokół Dodatkowy do Konwencji w sprawie Zakazu Stosowania Tortur przed końcem 2006 r.
 3. Stworzenie obszernego planu strategii mającej na celu zajęcie się sytuacją Romów w krajach UE.
 4. Wzmocnienie ochrony praw osób starających się o azyl i imigrantów.
 5. Zapewnienie, że rozwój Regionalnych Programów Ochronnych nigdy nie zastąpi obowiązków ochrony uchodźców.
 6. Zagwarantowanie poważnego potraktowania kwestii praw człowieka w politykach rozwoju i im podobnych w UE.
 7. Domaganie się bardziej aktywnego wdrażania w życie wytycznych UE w sprawie praw człowieka.
 8. Dopilnowanie, aby kwestia kontroli handlu bronią lekką stała się tematem przewodnim w
  2006 r. oraz zakończenie prac nad umocnieniem roli Kodeksu Postępowania UE w sprawach eksportu broni.
 9. Bycie liderem UE w celu zapewnieni, że w pierwszej połowie 2006 r. Komisja ONZ do spraw Praw Człowieka będzie efektywnie działającym organem.
 10. Rozpoczęcie szczegółowej analizy całościowej polityki UE ds. praw człowieka oraz zapewnienie, aby grupy robocze Rady UE skutecznie zajęły się kwestią praw człowieka wewnątrz UE, jak i poza nią.

„Zagwarantowanie priorytetu prawom człowieka– dziesięciopunktowy plan Amnesty International wystosowany w związku z austriacką prezydencją w UE” jest dostępny także na stronie http://www.amnesty-eu.org

 

Tematy