Laos: Przymusowy powrót/ bezpodstawne zatrzymanie/ tortury lub złe traktowanie

29 osób z grupy etnicznej Hmong, w tym 23 dzieci

 

5 grudnia 2005 r. tajskie władze przymusowo odesłały do Laosu 29 osób z grupy etnicznej Hmong, w tym 23 dzieci. Mieszkały one w obozie dla uchodźców w północnej Tajlandii, a zostały odesłane do Laosu łodzią, rzeką Mekong, która wyznacza granicę z Laosem, od Nong Khai do miasta Paksen. Miejsce ich pobytu nie jest znane i grozi im poważne niebezpieczeństwo stosowania tortur.

 

Wedle doniesień grupa jest przetrzymywana w okropnych warunkach w nieznanym miejscu w okolicy Paksen, 200 km na wschód od stolicy, Wientianu. Najprawdopodobniej byli bardzo źle traktowani, a niektórych z nich poddawano torturom. Dzieci, z których 20 to dziewczynki, są w wieku od 12 do 16 lat. Uważa się, że są „w złym stanie”. Najstarsza osoba w grupie, kobieta w wieku ok. 50 lat, która opiekowała się dziećmi w momencie aresztowania, została poważnie pobita i możliwe, że już nie żyje.

 

Grupa została prawdopodobnie aresztowana w prowincji Phetchabun w północnej Tajlandii 28 lub 29 listopada 2005 r. za nielegalny wjazd do kraju. Wcześniej osoby te mieszkały w obozie dla uchodźców w miejscowości Huay Nam Khan, gdzie na status uchodźcy czeka ok. 6 500 przedstawicieli grupy etnicznej Hmong z Laosu. Twierdzą oni, że są prześladowani przez władze Laosu. Aresztowanie miało miejsce, gdy grupa była w drodze do kościoła, który mieści się poza obozem.

 

Tajska Państwowa Komisja Praw Człowieka wszczęła śledztwo w sprawie tego zbiorowego wydalenia, które jest sprzeczne z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, którego stroną jest Tajandia.

 

Wedle doniesień prasy międzynarodowej laoskie władze zaprzeczały, jakoby brały udział w tej deportacji i poszukują dzieci.

 

TŁO WYDARZEŃ

 

6 500 Laotańczyków pochodzących z mniejszości etnicznej Hmong, którzy mieszkają w prowincji Phetchabun, utrzymuje, że byli prześladowani przez władze Laosu, ponieważ są związani z buntownikami zaangażowanymi w trwający konflikt z laoską armią. Niektóre grupy rebeliantów pochodzących z mniejszości Hmong, które walczyły z USA w czasie wojny w Wietnamie oraz gdy walki rozszerzyły się na Laos, wciąż stawiają opór laoskiemu reżimowi, który doszedł do władzy w 1975 r. Nawet jedna trzecia członków grupy Hmong mogła w tym czasie opuścić kraj, z których zdecydowana większość osiedliła się jako uchodźcy w Stanach Zjednoczonych. Ci Hmongowie, którzy obecnie przebywają w Phetchabun, zaczęli tam przybywać masowo w poszukiwaniu azylu w 2004. Tajskie władze uznały ich za „nielegalnych” imigrantów, zaś władze Laosu wyraziły wątpliwość, czy są to obywatele laoscy.

 

Laos i Tajlandia są stronami Konwencji o Prawach Dziecka ONZ (CRC), która stwierdza, że „dziecko nie może być odseparowane od swoich rodziców wbrew własnej woli, poza przypadkiem, gdy odpowiednie władze podlegające kontroli sądowej zdecydują zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, że będzie to niezbędne w najlepszym interesie dziecka”. CRC stwierdza również, że „żadne dziecko nie może być pozbawione wolności bezprawnie i bezpodstawnie”.

 

Jako strona Międzynarodowej Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (ICERD) władze Laosu są prawnie zobowiązane do nie finansowania, nie wspierania i nie popierania jakichkolwiek form dyskryminacji rasowej. W 2005 r. Komisja ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej ONZ zwróciła uwagę na doniesienia o przemocy wobec mniejszości Hmong, w tym wobec dzieci.

 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

  • wyrażając zaniepokojenie doniesieniami, że 29 członków mniejszości Hing, w tym 23 dzieci zostało bezpodstawnie zatrzymanych, było źle traktowanych, a może również torturowanych od czasu, gdy zostali siłą zawróceni z Tajlandii do Laosu 5 grudnia 2005r.;
  • wzywając władze do natychmiastowego ustalenia miejsca ich pobytu oraz zapewnienia ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, a także do zezwolenia im na powrót do Tajlandii, by mogli dołączyć do swoich rodzin;
  • wzywając władze do szybkiego wszczęcia niezależnego i pełnego śledztwa w sprawie bezpodstawnego zatrzymania, złego traktowania i rzekomego stosowania tortur wobec dzieci i dorosłych oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności;
  • wzywając władze do upewnienia się, że w pełni przestrzegają swoich zobowiązań w świetle Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz Międzynarodowej Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
NA ADRES:

 

1. Premier
Bounyang Vorachit
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Ban Sisavat
Vientiane
Lao People’s Democratic Republic
Faks: + 856 21 213560
Forma grzecznościowa: Dear Prime Minister / Szanowny Panie Premierze

 

2. Minister Sprawiedliwości
Khamouane Boupha
Minister of Justice
Ministry of Justice
Lane Xang Avenue
Vientiane
Lao People’s Democratic Republic
Faks: +856 21 414 102
Forma grzecznościowa: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze

 

W razie wysyłania apeli po 10 marca 2006 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

 

Tematy