List do prezydenta Chin

Szanowny Panie Prezydencie,
Do otwarcia XXIX Olimpiady w Pekinie pozostał miesiąc. W związku z tym proszę Pana o podjęcie pięciu kroków w celu -poprawy sytuacji praw człowieka-, do czego zobowiązał się Pekiński Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w roku 2001. W ostatnim roku do Amnesty International z całego świata napłynęły setki tysięcy głosów poparcia dla tego apelu. Dołączam do nich także swój, by wezwać Pana do działania.
 
Amnesty International dostrzegło działania władz chińskich na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka. Popieram ograniczenie wykonywania kary śmierci, do którego przyczyniła się decyzja Najwyższego Sądu Ludowego o rewizji wyroków śmierci. Doceniam także ostatnie oświadczenia wielu chińskich przedstawicieli władz – w tym także przewodniczącego Sądu Najwyższego Xiao Yang – stwierdzające, że Chiny podążą za światowym trendem na rzecz zniesienia kary śmierci. Amnesty International z zadowoleniem przyjęło informacje o wypuszczeniu na wolność 1 157 osób zatrzymanych w związku z marcowymi protestami, jakie miały miejsce w rejonach zamieszkanych przez Tybetańczyków. Zobowiązanie władz do wprowadzenia -pełnej wolności mediów- i regulacji w stosunku do zagranicznych dziennikarzy jest kolejnym krokiem w stronę zagwarantowania dziennikarzom wolności słowa.
Jednak pomimo tych pozytywnych sygnałów, przygotowania do Olimpiady mają także negatywny wpływ na sytuację praw człowieka. Działacze na rzecz praw człowieka są wciąż prześladowani przez władze, w szczególności ci, którzy starali się ukazać związek między trwającymi naruszeniami praw człowieka, a organizowaniem przez Chiny Olimpiady. Ye Guozhu, Hu Jia i Yang Chunlin odsiadują wyroki więzienia jedynie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów. -Oczyszczenie- Pekinu poprzez stosowanie programu Reedukacji Przez Pracę jest niepokojące szczególnie w kontekście pomijania krajowych i międzynarodowych apeli o reformę prawa regulującego aresztowania.
 
Amnesty International apeluje, by jeszcze przed rozpoczęciem Igrzysk zrealizował Pan poniższe zalecenia, które popierane są zarówno w samych Chinach, jak i na całym świecie: 
– Wypuszczenie wszystkich więźniów sumienia – także Ye Guozhu, Hu Jia, Yang Chunlina i wszystkich innych zatrzymanych w związku z przygotowaniami do Olimpiady, jedynie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów.
– Zaprzestanie arbitralnych aresztowań osób, które złożyły swoje podpisy pod petycjami, obrońców praw człowieka oraz tych, w których wymierzona jest akcja przedolimpijskiego -oczyszczania-.
– Publikacja pełnych danych na temat wykonywania kary śmierci w Chinach, zobowiązanie do ograniczenia listy przestępstw za które grozi kara śmierci – zwłaszcza wykreślenie z listy przestępstw popełnionych bez użycia przemocy – wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci zgodnie z rezolucją nr 62/149 przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 2007 roku. 
– Zapewnienie wszystkim – zarówno chińskim, jak i zagranicznym – dziennikarzom pełnego dostępu do wszystkich rejonów Chin oraz wolności publikacji i wolności słowa zgodnie z przedolimpijską obietnicą -całkowitej wolności mediów-.
 
– Opublikowanie pełnych statystyk dotyczących wszystkich zabitych, rannych oraz zatrzymanych w następstwie marcowych protestów w Tybecie, w szczególności 116 osób, które według oficjalnych danych wciąż przebywają w areszcie, oraz oswobodzenia tych, którzy zatrzymani zostali za udział w pokojowych protestach, a pozostałym zagwarantowanie uczciwych procesów sądowych.
Wierzę, że realizacja tych pięciu zaleceń przyczyni się do tego, że Olimpiada zostanie zapamiętana nie tylko z powodu pozytywnych osiągnięć w dziedzinie sportu, ale także w dziedzinie praw człowieka.
Z poważaniem,
Irene Khan

Sekretarz Generalna Amnesty International.
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz