Litewski parlament zamierza debatować nad kryminalizacją homoseksualizmu

Podczas jesiennej sesji litewski parlament przeprowadzi debatę nad nowelizacją przepisów dotyczących kryminalizacji ,,promocji homoseksualizmu w miejscach publicznych-.
,,Tego typu propozycje zmiany prawa są krokiem do wprowadzenia państwowej homofobii-, powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Programu ds. Europy i Azji Centralnej Amnesty International.
Jeżeli nowe zmiany zostaną wprowadzone, umożliwią one ściganie bardzo szerokiego zakresu działalności np. za prowadzenie działań na rzecz praw człowieka dotyczących orientacji seksualnej i identyfikacji płciowej, za działalność prozdrowotną na rzecz środowiska LGBT, za organizowanie gejowskich festiwalów filmowych czy równościowych.
,,Każdy kto zostanie pozbawiony wolności na podstawie proponowanej nowelizacji kodeksu karnego będzie uznany przez Amnesty International za więźnia sumienia- powiedziała Nicola Duckworth.
Proponowa nowelizacja to kolejna ustawa po przegłosowanym w czerwcu -Prawie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji publicznych-. Prawo to zakazuje rozpowszechniania materiałów, które ,,agitują na rzecz homoseksualizmu, biseksualizmu i związków poligamicznych- w szkołach i miejscach publicznych oraz w mediach, gdzie mogą być obejrzane przez dzieci. Nowe poprawki idą jeszcze dalej, gdyż mogą zezwolić na kryminalizację z uwagi na niemal każdą formę publicznego wyrażania, pokazywania oraz informowania o homoseksualizmie.
Nowelizacja pozbawi społeczność LGBT dostępu do informacji, pomocy i ochrony, która powinna ułatwić życie w zgodzie z własną orientacją seksualną i identyfikacją płciową. Może też przyczynić się do wzrostu dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka, na wielu płaszczyznach, takich jak zatrudnienie czy dostęp do produktów i usług.
,,Dwadzieścia lat po upadku Muru Berlińskiego, litewski parlament chce cofnąć czas wprowadzając drakońskie ograniczenia w dostępie do informacji, ograniczając wolność wypowiedzi oraz stygmatyzując część społeczeństwa-, powiedziała Nicola Duckworth.
,,Trudno uwierzyć, że kraj członkowski Unii Europejskiej może w ogóle rozważać wprowadzenie tego typu prawa.-
,,Parlametarzyści, jako przedstawiciele narodu, powinni w sposób szczególny stać na straży gwarancji praw i respektowania zobowiązań międzynarodowych kraju-.