Litwa musi wznowić śledztwo dotyczące tajnych wiezień CIA

14 stycznia 2011 roku Prokurator Naczelny Litwy umorzył śledztwo, które miało na celu ustalić czy urzędnicy Litewskiego Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD) pozostawali w zmowie z CIA w celu utworzenia i prowadzenia tajnych więzień na terenie Litwy.
-Jest zbyt wcześnie, aby zamykać tę sprawę-, powiedziała Julia Hall, specjalistka ds. antyterroryzmu i praw człowieka w Europie.
-Umarzając śledztwo zanim zostały zebrane wszystkie dowody i bez wzięcia pod uwagę wszelkich ewentualności, Prokurator Naczelny Litwy przerywa równocześnie proces, który miał szansę ustalić kto jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka-.
W grudniu 2009 roku litewska parlamentarna komisja śledcza sporządziła raport z którego wynika, że tajne więzienia rzeczywiście istniały. Raport głosi także, że zgodnie z prawem litewskim przeciw urzędnikom VSD powinno zostać przeprowadzone śledztwo w sprawie -nadużycia przez nich stanowiska służbowego-.
Litewski Prokurator, umarzając śledztwo w zeszłym tygodniu, powiedział, że urzędnicy VSD popełnili -wykroczenie dyscyplinarne-, ponieważ nie powiadomili o danej sytuacji najwyższych władz kraju. Prokurator uzasadnił również, że sprawa zostaje zamknięta z powodu przedawnienia. Delegacja Amnesty International spotkała się z prokuraturą zajmującą się sprawą tajnych więzień w listopadzie 2010 roku w celu przedstawienia nowego raportu pt. -Tajemnica poliszynela: Piętrzące się dowody na współudział Europy w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA-.
Prokuratura zapewniła, że śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone. Nie było wówczas mowy o przedawnieniu. Od tego czasu Amnesty International sporządziła akta zawierające zbiór informacji istotnych dla sprawy, które mają zostać przesłane do prokuratury w tym tygodniu. Razem z aktami zostanie również wysłany list, który ma na celu zachęcić do przeprowadzenia śledztwa zgodnie z sugestiami Amnesty International.
-Z naszych spotkań na Litwie jasno wynika, że jest wiele dowodów na istnienie na terenie tego kraju tajnych więzień. Dowody te powinny być poddane analizie-, powiedziała Julia Hall.
-Śledztwo powinno być kontynuowane do czasu, aż wszystkie informacje w tej sprawie zostaną wzięte pod uwagę. Parlamentarna komisja śledcza oraz przeprowadzone następnie dochodzenie dowodzą, że rozliczenie osób odpowiedzialnych za bezprawne transfery i przetrzymywanie więźniów z ich uczynków jest możliwe. Litwa ma prawny obowiązek zbadać tę sprawę w sposób dokładny i bezstronny. Nie stanie się to, dopóki prokuratura nie rozważy rzetelnie wszystkich dowodów. Do tej pory tak się jednak nie stało-.
Tłumaczyła: Karolina Okulska