Los 8000 uchodźców z Laosu należących do etnicznej mniejszości Hmong w niebezpieczeństwie!

PILNA AKCJA NR 184/08 – TAJLANDIA/ LAOS -PRZYMUSOWE WYDALENIE / OBAWA O BEZPIECZEŃSTWO

Tych 837 osób w dniu 20 czerwca wzięło udział w próbie  przejścia 390 km do stolicy Tajlandii, Bangkoku, by protestować przeciw ich traktowaniu przez tajlandzkie władze. Próba została podjęta przez prawie 5000 uchodźców z obozu Huay Nam Khao. Żołnierze i policja zatrzymała ich około trzech kilometrów od obozu i uchodźcy spędzili noc na poboczu drogi. Gubernator prowincji Phetchabun przyjechał się z nimi spotkać następnego dnia i ponad 3000 protestujących zgodziło się wrócić do obozu Huay Nam Khao; według władz tajlandzkich setki innych zgodziły się powrócić do Laosu po otrzymaniu około pięciuset dolarów na rodzinę. Od 500 do 600 osób nie zgodziło się na żadną z opcji. Zostały one zabrane do lokalnych więzień, co może być wstępem do ich przymusowego wydalenia z Tajlandii.
Władze tajlandzkie, które nazywają poszukujących azylu -nielegalnymi imigrantami-, nigdy nie pozwoliły przedstawicielom Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) wejść do obozu i uchodźcy narodowości Hmong stale obawiają się, że zostaną przymusowo wydaleni do Laosu. Rządy Tajlandii i Laosu porozumiały się w lutym co do tego, że wszyscy uchodźcy powrócą do Laosu do końca tego roku, rzekomo dobrowolnie. W obozie odbyło się już kilka protestów, ostatni 23 maja, kiedy to ogień zniszczył 850 z 1300 obozowych budynków, przez co 3600 osób, w tym wiele dzieci, zostało bez dachu nad głową.
TŁO WYDARZEŃ

Ok. 8000 Laotańczyków z mniejszości etnicznej Hmong, w tym nieznana liczba osób starających się o azyl w Tajlandii, mieszka w obozie w Phetchabun od roku 2004. Trzy grupy zostały repatriowane od lutowej umowy rządów Laosu i Tajlandii: 11 osób 28 lutego, 67 osób 10 kwietnia i 59 osób 30 maja. W pierwszej grupie kilka osób wydalono przymusowo, m.in. matkę, której dzieci pozostały w obozie. Natomiast druga grupa, składająca się z emigrantów zarobkowych, najwyraźniej wróciła do Laosu dobrowolnie.
Obecny obóz w Phetchabun istnieje od lipca 2007 r. Poprzedni położony był 3km dalej i istniał od 2004 r., czyli od momentu, gdy Hmongowie zaczęli przybywać do Tajlandii w dużych ilościach. Uchodźcy twierdzą, że byli prześladowani w Laosie z powodu etnicznych powiązań z grupami Hmongów mieszkającymi w dżungli: niedobitkami i potomkami partyzantów z czasów wojny domowej 1962-1975. Dziś te niewielkie grupy nie stanowią już realnego militarnego zagrożenia, walcząc o przeżycie w dżungli i ukrywając się przed atakami laotańskiej armii.

Wiadomo, że ponad 370 osób poszukujących azylu w Tajlandii zostało przymusowo wydalonych do Laosu od grudnia 2005 r. Niektóre z nich były arbitralnie aresztowane i torturowane. Inne po -reedukacji- wysłano do obozów przesiedleńczych. Władze Laosu zorganizowały wizyty dyplomatów i lokalnych dziennikarzy w takich obozach, ale przedstawiciele ONZ i organizacji broniących praw człowieka nie mają do nich dostępu. Lokalizacja większości obozów pozostaje nieznana.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim lub ojczystym:
Do władz Tajlandii: 

 – wyrażających  zaniepokojenie faktem, że 22 maja ponad 800 laotańskich uchodźców z mniejszości etnicznej Hmong (ang. Lao Hmong) poszukujących azylu w Tajlandii zostało wysłanych z powrotem do Laosu w stresujących warunkach i niejasnych okolicznościach i że niektórzy z nich mogli zostać wydaleni przymusowo;
–  wzywających do niezwłocznego zaprzestania wydalania do Laosu tysięcy uchodźców z mniejszości Hmong ubiegających się o azyl i przebywających w obozie Huay Nam Khao w prowincji Phetchabun oraz w aresztach tej prowincji;
–   przypominających, że według prawa międzynarodowego nie wolno nikogo przymusowo wydalić do kraju, w którym mogą mu grozić tortury, znęcanie się lub inne pogwałcenia praw człowieka;
– wzywających do zapewnienia przedstawicielom Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) natychmiastowego dostępu do wszystkich ubiegających się o azyl uchodźców laotańskich z mniejszości Hmong, zarówno przebywających w obozie Huay Nam Khao, jak i w aresztach, w celu prawidłowej oceny ich przypadków i zidentyfikowania tych, którzy potrzebują ochrony międzynarodowej.
 Do władz Laosu:
– proszących o informacje dotyczące miejsc pobytu ponad 800 uchodźców z mniejszości Hmong, którzy 22 czerwca wrócili do Laosu z Tajlandii;
– proszących o zapewnienie, że nie pogwałcono praw człowieka żadnej z tych osób, w szczególności, że nie poddano ich torturom, znęcaniu się lub arbitralnemu aresztowaniu i że zapewni im się bezpieczeństwo;
– wzywających do niezwłocznego zapewnienia przedstawicielom ONZ i organizacji humanitarnych dostępu do tych osób, tak by można było ocenić ich stan i potrzeby.
ADRESACI APELI:
Dyrektor Departamentu Spraw Granicznych Armii Tajlandzkiej
Lt General Nipat Thonglek
Director, Department of Border Affairs
Royal Thai Armed Forces Headquarters
Chaeng Wattana Road, Laksi, Bangkok 10210, Thailand
Fax: +66 2 575 6297
Email: [email protected]
Nagłówek: Dear General / Szanowny Panie Generale
Minister Spraw Wewnętrznych Królestwa Tajlandii
Chalerm Yubumroong
Minister of Interior, Ministry of Interior
Office of the Secretary to the Minister
Assadang Road, Pra Nakorn, Bangkok 10200, Thailand
Fax: +66 2 222 8866
+66 2 226 4371
Email: [email protected]
[email protected]
Nagłówek: Dear Minister/ Szanowny Panie Ministrze
Minister Obrony Narodowej Ludowo-Demokratycznej Rep. Laosu
Douangchai Phichit
Minister of National Defence, Ministry of National Defence;
Rue Phone Kheng, Ban Phone Kheng, Vientiane, Laos
Fax: +856 21 911058
Nagłówek: Dear Minister /  Szanowny Panie Ministrze
Minister Spraw Zagranicznych Ludowo-Demokratycznej Rep. Laosu
Thoungloun Sisoulith
Minister of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs;
That Luang 01004, Phonxay, Vientiane, Laos
Fax: +856 21 414009
Email: [email protected]
[email protected]
Nagłówek: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO:

Ambasada Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
ul. Rejtana 15 m. 26, 02-516 Warszawa
tel. (0-22) 848 47 86, 848 89 49
fax (0-22) 849 71 22
e-mail: [email protected]

Ambasada Królestwa Tajlandii
ul. Willowa 7, 00-790 Warszawa
tel. (0-22) 849 26 55, 849 64 14, 849 14 06,
849 47 30, fax (0-22) 849 26 30
e-mail: [email protected]
W przypadku wysyłania apeli po 6 sierpnia 2008 prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji ([email protected]).
Tłumaczenie: Agata Basińska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Indeks AI: ASA 39/005/2008

Tematy