Meksyk musi walczyć z dyskryminacją migrantów i ludności tubylczej

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD) przeprowadzi ewaluację Meksyku ze względu na problem dyskryminacji rasowej 14 i 15 lutego 2012.
14 lutego rząd Meksyku przedstawi raport dokumentujący podjęte kroki mające na celu wdrożenie w życie Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.
Amnesty International zaprezentowała Komitetowi raport przedstawiający naruszenia z jakimi spotykają się migranci i osoby ze społeczności tubylczych. Dyskryminacja jest wciąż bardzo powszechna w Meksyku – mówi Rupert Knox, researcher ds. Meksyku w Amnesty International.
– Dla migrantów podróżujących przez Meksyk dyskryminacja oznacza często padnięcie ofiarą wymuszenia, brutalnego traktowania, uprowadzenia, gwałtu, morderstwa, a także oznacza zmuszanie do dołączenia do przestępczych gangów. Dla ludności tubylczej dyskryminacja oznacza życie ma marginesie, w ogromnym ubóstwie, z bardzo ograniczonym dostępem do podstawowych usług, z ograniczonym dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz życie z niebezpieczeństwem ataków, jeśli będą próbowali bronić swoich praw.
Pełna wersja raportu Amnesty International przedłożonego Komitetowi ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ dostępna tutaj: MEXICO: BRIEFING TO THE UN COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION: 80TH SESSION, FEBRUARY 2012